Förmånliga avtal

Svenskt Aluminium arbetar kontinuerligt med att hitta områden där våra medlemmar kan åtnjuta ekonomiska eller andra förmåner. Våra medlemmar kan ingå i flera förmånliga avtal. Här kan du läsa mer och ladda ner dokument.

Hafslund Energi

Svenskt Aluminium har initierat ett samarbete med Haflunds Energi AB att som medlemsförmån hantera den nya elskatten – och samtidigt erbjuda förmåntligt elavtal.

Ladda ner:
Hafslund Energi medlemserbjudande

Juridisk rådgivning

Inte sällan står företag inför juridiska dilemman i t.ex avtalstexter, tvister eller ansvar.
I samarbete med Svenskt Aluminium erbjuder Advokatfirma Lindahls i Malmö 30 minuter fri rådgivning per telefon i juridiska spörsmål.
Kontakta Catharina Piper, Advokatfirman Lindahl för mer information.

Du når Catharina på: catharina.piper@lindahl.se

eller telefon: 040 625 26 88

Vill du veta mer:

www.lindahl.se

Philipsson & Partner

Försäkring är något som alla vet att man ska ha, men sällan något som man förhandlar om.
Därför har Svenskt Aluminium i samarbete med Philipsson & Partner tagit fram ett flertal försäkringsprodukter som är konkurrenskraftiga i pris och villkor.

Utöver de upphandlade produkterna finns även förmedlartjänsten som ett alternativ, som skräddarsyr företagsförsäkringar för att spara pengar, tid och huvudverk vid eventuella skador.

Vill du veta mer:

www.saförsäkringar.se

Vill du bli medlem?

Tre viktiga fördelar med ett medlemskap i Svenskt Aluminium:

1

Politisk påverkan

En viktig del av vår verksamhet är att påverka de politiska beslut som får konsekvenser för hela aluminiumbranschen t.ex. när det gäller frågor som energi, miljö och handel.

2

Mötesplats

Svenskt Aluminium arrangerar, i samband med årsmötet, Stora Aluminiumdagen – den bästa mötesplatsen och tillfälle att träffa kollegor i aluminiumbranschen.

3

EAA

Genom medlemskapet i EAA har vi möjlighet driva frågor viktiga för svensk aluminiumindustri som hanteras på Europanivå.

!

Medlemsansökan

Vi ansöker härmed om medlemskap i branschorganistationen Svenskt Aluminium

Kontaktperson
Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark.
— Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB