Hösten 2023

Just kommit ur hängmattan efter en bra (om än blöt) semester och lyssnar på ekonominyheter på radio, Det är inte uppyftande! Det är inte bara inflation, krig i Ukraina, höga matpriser etc, etc. Men det som är nytt är att man säger att nu börjar även industrin i Sverige känna av de tuffare tiderna. Hela 2022 och första halvan av 2023 har vår industri ”tuffat på” bra och orderböckerna har sett bra ut. Kanske är det så att vi nu ser effekterna av att byggbranschen bromsar in, att bilindustrin börjar komma ikapp med sina leveranser och det är detta även aluminiumindustrin börjar känna av?

Det är inte otroligt att det är så.

Men – Jag känner trots allt ovanstående att svensk aluminiumindustri står stark. Användandet av aluminium ökar på många områden – inte minst i den elektrifiering av samhället som pågår. Aluminium är fortfarande ”material of choice” inom många områden.

I Svenskt Aluminium har jag samtidigt under det senaste året känt av en mycket positiv trend; Samarbetet i branschen har stärkts och våra medlemsföretag har idag en mycket positiv inställning att tillsammans lösa de utmaningar vår industri står inför. Det gäller inte bara forskning (där fler och fler medlemsföretag senaste året deltagit i rena forskningsprojekt i Metalliska Material) men också gäller det gäller att gemensamt lösa CO2-frågan och utmaningen med kompetensförsörjning. Allt detta sammantaget gör att jag ser positivt på hösten och att vi kommer ut ur en lågkonjunktur starkare än någonsin.

Nu blickar vi framåt! Aluminimudagarna i september som samlar branschen, fortsatt satsning på forskning i arbetet med ansökan till Impact Innovation och Elmia Subcontractor som vi utvecklar vidare tillsammans med stål- och gjuteriindustrin.

Ha en bra höst!

//Lars-Inge

2023 – Hur blir det?

2023 fortsätter som 2022 slutade. Ingen lösning på konflikten i Ukraina, inflationen fortsätter stiga och vi ser (tyvärr) marknaden vika något. Vi är helt säkert på väg in i en lågkonjunktur som kan bli långvarig.

Den stora frågan vi arbetat med under hösten var naturligtvis energifrågan och hur de höga elpriserna påverkar vår industri. Vi har haft ett antal möten med representanter för regeringen och framfört vår oro och frustration. Nu kom, efter mycket ”om och men” beskedet att stödet kommer. Men exakt när och hur vet vi i skrivande stund inte. Vi släpper naturligtvis inte denna frågan utan följer utvecklingen och kommer fortsatt ha en dialog med Närings- och Energidepartementet.

Det som talar för vårt material i den situation vi befinner oss i är att behovet av produkter i aluminium helt klart ökar, Inte minst genom elektrifieringen av samhället och bilindustrin. Vårt ständiga arbete med ”den gröna omställningen” gör också vårt material mer attraktivt. I ett europaperspektiv är svenskt aluminium kanske grönast i Europa. Snittet för CO2-ustläpp i Europa är ca 7 kg CO2 per kilo aluminium, I Sverige har vi värden just under 4 kg CO2 per kilo aluminium. Men vi är naturligtvis inte nöjda där. Vi (och flera av våra medlemmar) driver idag ett antal projekt (främst inom programmet Metalliska Material) att ytterligare minska aluminium påverkan på vår miljö avseende CO2, energieffektivisering, återvinning och hantering av restprodukter.

En annan utmaning som kommer vara i fokus är rekrytering av nya medarbetare till vår industri – och kanske framförallt – hur lockar vi unga till metallindustrin. Kompetensförsörjningen till vår industri är ett stort problem idag och det kommer, om inget görs, bli ett än större då färre unga söker sig till tekniska utbildningar och till industrin. Ett annat faktum är att vår industri inte finns i storstäderna (som lockar många unga) utan i landsortskommuner och glesbygd. Vi har ett jobb att göra här. Just nu driver vi två projekt med syfte att öka attraktiviteten för att arbeta i den faktiskt spännande industri som aluminiumindustrin är.

Men låt oss försöka vara positiva. Vi har ett fantastiskt material, ett ökat behov (dock i en vikande konjunktur) och en väldigt kompetent och professionell aluminiumindustri i Sverige.

Ser fram mot att se de ljusa signalerna och ett fortsatt bra samarbete med våra medlemmar.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium