Corona och vår industri

Det är svåra tiden – och märkliga.

Några veckor in i pandemin börjar vi se effekterna för svensk aluminiumindustri. Produktionsstoppen på Volvo och Scania och inbromsning inom övriga industrier slår hårt. Vi börjar nu se permitteringar i vår bransch och ser i dagsläget inte kanske riktigt ”peaken” av pandemins effekter.

Det är nu viktigt att de stödåtgärder som vår regering beslutat också kommer våra medlemmar till del. Kanske tuffast är läget för våra små och medelstora medlemsföretag som, genom dominoeffekten, drabbas hårt och kanske inte har samma uthållighet som våra större företag.

Från Svenskt Aluminiums sida kommer vi ge bilden av situation till vår Näringsdepartement för att påvisa de effekterna Corona-pandemin har på vår industri och att vi inte ”glöms bort” i de stödåtgärder som nu ges till industrin.. European Aluminium arbetar också aktivt för att påverka på EU-nivå.

Som en effekt tvingades vi tyvärr ställa in Aluminiumdagarna som skulle hållits i dagarna, men vi siktar på att kunna genomföra det (uppskattade) programmet i slutet av september. Håll utkik efter ”save the date”, Nån gång måste detta elända vara över!!

Tills dess – se till att ta hand om våra gamla och varandra och gör vad DU kan för att hindra att situationen blir värre än vad den är!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Aluminiumdagarna 2020

Välkommen till Aluminiumdagarna 2020.

Den 26-27 mars håller Svenskt Aluminium årsmöte och Aluminiumdagar i Åby (utanför Norrköping). Årsmöte (endast för medlemmar) och efterföljande seminariedag öppet även för icke medlemmar. Vi kommer även göra studiebesök hos Hydro Innovation & Technolgy och Gränges i Finspång. Är du intresserad att vara med – håll ögonen öppna för kommande inbjudan eller kontakta undertecknad vid eventuellt intresse.

Överkapacitet i Kina skapar oro

I slutet av oktober deltog Svenskt Aluminium vid European Aluminiums höstkonferens in Montreux. En av de överskuggande frågorna som diskuterades var oron för det flöde av aluminium som strömmar in i Europa och som nu blir allt tydligare. Tidigare har man mycket pratat om primäraluminium, men nu ser man att även exporten från Kina av s.k. ”semi-produkter” som plåt och profiler ökar kraftigt. Svenskt Aluminium kommer, tillsammans med European Aluminium, och kanske framförallt tillsammans med våra nordiska grannar arbeta för att våra styrande tar detta ”hot” på allvar och vidtar åtgärder för att motverka ”dumping” av priser på villkor som inte är förenligna med ”free trade”.

Ett annat område som diskuterades var ”Safety”. Anställda som jobbar i vår industri skall ha en säker arbetsmiljö och veta att man alltid kommer hem frisk från jobbet. På mötet i Montreux konstaterades att det är en bit kvar till de uppsatta målen. Olyckor händer men vi måste göra allt vi kan för att undvika dem – och ”noll-visionen” gäller. Ett sätt att möta detta är att dela med sig av erfarenheter inom branschen, vilket Hydro gjorde, och att denna information hjälper andra företag att inte göra samma misstag. Det konsaterades att mycket av de olyckor som trots allt sker beror på ”beteende”, att man struntar i föreskrifter eller slarvar. I Europa varierar det kraftigt från företag som har mycket bra siffror till företag som har mycket långt kvar till målen. Branschen måste göra sitt yttersta för att hitta vägar till att göra våra arbetsplatser säkra!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Spännande höst

För oss flesta är semestern över och det är dags att ”kavla upp ärmarna” för en spännande höst.

För Svenskt Aluminium är en av höstens större satsningar medverkan i programmet ”Metalliska Material” på Innodex i samband med Elmia Subcontractor i november. Svenskt Aluminium är (traditionsenligt) med på Subcontractor med egen monter där vi presenterar vår verksamhet och berättar om vad vi arbetar med. Men i år är vi också med på Innodex där fokus ligger på Framtidens Material. Vi gör detta tillsammans med stål- och gjuteribranschen där respektive bransch visar på FoU projekt, innovationer och förhoppningsvis intressanta föreläsare (ej klart i skrivande stund).

Vi hoppas också i höst att kunna dra igång det efterlängtade ”Ytklassificeringsprojektet” som tyvärr inte blev beviljat av Vinnova 2019. Ansökan har nu omarbetats och har inte minst ett otroligt starkt stöd i industriledet.

Inom politiken är det ganska lugnt just nu efter det att sanktionerna mot Kubal ebbat ut och inga synliga effekter har setts efter Trumps tullar på aluminium (och stål). It’s business as usual.

På Europanivå har vi en ny uppsättning politiker i EU parlamentet. Här arbetar vi tillsammans med European Aluminium för att komma närmare våra politiker med ”våra” frågor och etablera kontakt för att våra nya folkvalda representanter skall veta att vi har en betydande aluminiumindustri i Sverige – inte bara stål och skog.

Vi ser fram mot ett fortsatt givande samarbete med våra medlemmar och hoppas även på en större interaktion mellan medlemmar och branschorganisationen. Vi önskar gärna höra från Er om tankar, idéer eller uppslag till områden där vi kanske behöver vara mer aktiva.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Glad Sommar

Tack alla medlemmar och andra aluminiumvänner för en spännande och givande vår och försommar.  Svenskt Aluminium åker nu till Almedalen och ser till att vi ”syns” men även deltar tillsammans med Region Jönköping och Jönköping University i två seminarier under veckan. Om Du råkar befinna dig på Gotland – Välkommen!

Sen tar vi semester!

Önskar alla medlemmar en solig och skön sommar!

//Lars-Inge

Lyckat möte på Aluminiumdagarna

11-12 april bjöd Svenskt Aluminium in till Årsmöte och två Aluminiumdagar på Öjaby Herrgård i Växjö. Stor uppslutning denna gång med närmare 50 deltagare från medlemsföretag och inbjudna gäster.

Årsmötet hölls formellt som sig bör och vi kunde hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna. Ola Manestam, Marknadschef på Stena Aluminium ersätter Fredrik Pettersson som lämnar Stena Aluminium för större uppgifter i Stena Recycling AB, Samt Kristina Forssell, Marknadschef på A-Lackering. Detta är glädjande på (minst) två sätt – dels får vi äntligen kvinnlig representation i styrelsen samtidigt det blir svårt att hitta en mer aluminium-erfaren person bland medlemmarna då Kristina har 10+ år på Sapa, 10+ år på Profilgruppen, ett antal år på Pallco och nu på A-Lackering. Hon kan hela värdekedjan!!! Vi hälsar båda hjärtligt välkomna i styrelsen.

Efter Årsstämman inleddes en seminariedel på temat ”Kompetensförsörjning”. Detta visade sig vara ett ämne som intresserade ALLA medlemsföretagen där man är jobbigt medvetna om hur svårt det är att hitta nya kompetenta medarbetare. Vi hade föreläsare från Riksdagen, Arbetsgivarorganisation, företag (Gränges) och forskning (JU och Jernkontoret) och fick även en ”studentbild” av en relativt nybakad aluminium-medarbetare.

VI har sett startskottet på ett område Svenskt Aluminium kommer fortsätta arbetat med på flera plan,

Nätverkandet är också naturligtvis viktigt på dylika bransch-sammankomster. Mingel och middag under torsdagskvällen där diskussionerna gick höga. God mat tillsammans med högklassig underhållning av John Houdi som gladde med både trolleri och buktaleri. Alla fick sig mer än ett gott skratt.

Nu blickar vi framåt med ny styrelse och nya uppgifter och hoppas på ännu fler deltagare när vi ses vid nästa årsmöte. Men håll utkik – det kommer hända saker i höst också av intresse för alla i Aluminiumbranschen,

 

Lars-Inge Arwidson
VD Svenskt Aluminium

Årsmöte och Aluminiumdagar i Växjö

11-12 april håller Svenskt Aluminium – Aluminiumdagarna i Växjö. Temat denna gång är ”Kompetensförsörjningen till aluminiumindustrin”. Vi vet att det redan idag är svårt att rekrytera nya unga medarbetare till metallindustrin generellt och, vårt fall, till aluminiumindustrin i synnerhet.

Under Aluminiumdagarna belyser vi problemet och lyssnar till intressanta föredragare som berättar om de aktiviteter som pågår för en attraktivare syn på metallindustrin bland unga.

Vill du vara med på Aluminiumdagarna – hör av dig till Lars-Inge.arwidson@svensktaluminium.se

 

Save the date

Boka redan nu in 11-12 april för Årsmöte och Aluminiudagar i Växjö (Öjaby Gård)

God Jul & Gott Nytt År!

2018 lider mot sitt slut och det är dags att summera 2018 som varit fyllt med händelser i aluminiumsverige.
För att börja med det oroliga är det fortfarande i skrivande stund oklart vad som kommer hända med sanktionerna mot Rusal – och därmed också drabba Kubal i Sundsvall. Vi måste ändå tro på ett positivt besked före jul.

2018 har annars varit ett bra år för våra medlemmar och de allra flesta går på högvarv i den högkonjunktur vi har och har fyllda orderböcker.

Den kanske största händelsen under 2018 var att Svenskt Aluminium arbetat fram nytt informations- och undervisningsmaterial för Aluminium – Nya Aluminiumläran och Basfakta om Aluminium. Ett efterlängtat materia för både skolor och företag. Arbetet fortgår in i 2019 med fördjupande material och digitalisering.

En annan viktig händelse är skapandet av Nordic Aluminium Council, ett samarbetsorgan för ett utvecklat samarbete mellan våra nordiska länder.

2018 har även i övrigt varit ett aktivt år med Arbetsmarknadsdagar (karriärsmässor), Elmia Subcontractor, Design S, Aluminiumdagar och näringslivspolitik – inte minst pga tullar och sanktioner från USA’s administration.

Årets vinnare av Stora Aluminiumpriset blev Jönköpings Tekniska Högskola som intensifierar arbetet med forskning och utveckling på aluminium till nytta för våra medlemsföretag.

Om vi blickar framåt kommer 2019 fokusera mycket på kompetensförsörjningsfrågorr (som vi informerat om även tidigare). Att hitta kompetenta medarbetare till vår industri och öka attraktiviteten för att arbeta inom metallindustrin blir en prioriterad fråga för Svenskt Aluminium 2019

Boka in 11-12 april för Aluminiumdagarna i Växjö där både medlemmar och övriga är välkomna.

Till sist (igen) – Ha en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Det lackar mot Jul!

Elmia Subcontractor var bra för Svenskt Aluminium där vi både knöt nya kontakter och träffade ”gamla”. Också årt seminarium – Valet av Material – var både välbesökt och lyckat. Ett 50-tal deltagare fick lyssna till flera intressanta föreläsare om materialval generellt, och aluminium i synnerhet.

Det går mot slutet av 2018 och vad vi framförallt hoppas på just nu är positiva besked vad gäller USA att lyfta sanktionerna mot Rusal som orättfärdigt drabbar Kubal. Det finns vissa signaler som tyder på att det går åt rätt håll.

För Svenskt Aluminium är siktet framåt inställt på några saker:

  • Nya Aluminiumläran och Basfakta om aluminium är klara och ute på remiss. Vi räknar med att de skall finnas klara för beställning under Q1 2019.
  • Kompetensförsörjning – Det börjar bli allmänt känt att det blir allt svårare att rekrytera välutbildad personal till vår industri. Svenskt Aluminium deltar i ett antal projekt tillsammans med Jernkontoret för att öka attraktiviteten för aluminiumbranschen samtidigt som vi intensifierar vårt informationsarbete mot skolorna genom deltagande på arbetsmarknadsdagar (KTH, Jönköping Univiersitet och Linköpings Universitiet närmaste tiden). Ett otroligt viktigt arbete där vi hoppas på våra medlemmars stöd.
  • Ytklassprojektet – som vi tyvärr fick avslag på ifrån Vinnova. Men vi ger oss inte. Vi arbetar på alternativ finansiering och tror oss ha en lösning i början av 2019.

Om detta blir mitt sista blogginlägg för i år vet jag inte än. Om så skulle vara fallet passar jag på att önska alla medlemmar (och tillkommande medlemmar) en rikigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Stockholm i november 2018

Lars-Inge Arwidson