Corona och vår industri

Det är svåra tiden – och märkliga.

Några veckor in i pandemin börjar vi se effekterna för svensk aluminiumindustri. Produktionsstoppen på Volvo och Scania och inbromsning inom övriga industrier slår hårt. Vi börjar nu se permitteringar i vår bransch och ser i dagsläget inte kanske riktigt ”peaken” av pandemins effekter.

Det är nu viktigt att de stödåtgärder som vår regering beslutat också kommer våra medlemmar till del. Kanske tuffast är läget för våra små och medelstora medlemsföretag som, genom dominoeffekten, drabbas hårt och kanske inte har samma uthållighet som våra större företag.

Från Svenskt Aluminiums sida kommer vi ge bilden av situation till vår Näringsdepartement för att påvisa de effekterna Corona-pandemin har på vår industri och att vi inte ”glöms bort” i de stödåtgärder som nu ges till industrin.. European Aluminium arbetar också aktivt för att påverka på EU-nivå.

Som en effekt tvingades vi tyvärr ställa in Aluminiumdagarna som skulle hållits i dagarna, men vi siktar på att kunna genomföra det (uppskattade) programmet i slutet av september. Håll utkik efter ”save the date”, Nån gång måste detta elända vara över!!

Tills dess – se till att ta hand om våra gamla och varandra och gör vad DU kan för att hindra att situationen blir värre än vad den är!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium