Litteratur

Dessa publikationer handlar om Aluminium som ämne och går igenom användningsområden såväl som historik, framtid och möjligheter.

Bläddra gärna i förhandsvisningarna nedan. Beställning sker via formuläret på denna sida eller via mail till lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se.

Svenskt Aluminium – Om Aluminium 2019

Peka på bilden för att förhandsgranska dokumentet

Om Aluminium

Skriften är ett grundläggande dokument om aluminium och aluminiumanvändning. Den skildrar materialets framställning, uppbyggnad, metallurgi och metallografi. Tillsatser av olika legeringsämnen samt materialens tillstånd efter bearbetning och värmebehandling beskrivs. Tabeller med hållfasthetsdata enligt svensk och internationell standard visas. Plastiska legeringar och gjutlegeringar behandlas.

Aluminiummaterialens omfattande användningsområden genomgås samt bearbetningstekniker såsom skärande och formande bearbetning, fogning samt ytbehandling. Grunderna för konstruktion och beräkning anges samt förmågan att använda den unika strängpressningstekniken.

Slutligen behandlas aluminiums positiva miljöegenskaper samt vikten av återvinning.

Beställs i batcher om 25 exemplar.

Pris medlemmar och skolor: 70:-/st (självkostnadspris)
Pris icke-medlemmar 200:-/st
Priserna är exklusive moms

Svenskt Aluminium – Om Aluminium 2019

Peka på bilden för att förhandsgranska dokumentet

Aluminium Basfakta

Häftet redovisar många av aluminiummaterialens användningsområden. Det tar upp vanliga framställnings- och bearbetningsmetoder samt fogning och ytbehandling. Användningen av plåt, profil och gjutgods beskrivs. Aluminiums kretslopp, vilket är av stor betydelse i dagens miljösamhälle, beskrivs samt vikten av återanvändning.

Häftet är rikt illustrerat med bilder från aluminiums många användningsområden. Ett flertal produktexempel visas.

Basfakta beställs i batcher om 25 ex.

Pris: 50:-st
Priset är exklusive moms

Beställ litteratur

Beställningar kan göras via formuläret nedan eller genom mail till
lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se

Köp

Böcker:
Medlemspriser är listade inom parentes
Priserna är exklusive moms

Faktureras till

Levereras till

Jag godkänner hantering av mina uppgifter i enlighet med Svenskt Aluminiums integritetspolicy.