Ljus framtid med orosmoln!

Nu känns det ändå som vi närmat oss ett ”normalläge” vad gäller pandemin. Nu kan vi börja ses på riktigt igen. Det uppdämda behovet av det personliga mötet märktes inte minst vid Aluminiumdagarna i September på Villa Fridhem i Åby. Ett (om jag får säga det själv) mycket lyckat event och det var härligt att träffa alla branschkollegor under både intressanta och trevliga omständigheter.

Svenskt Aluminiumindustri går ”som tåget” trots historiskt höga råvarupriser och långa ledtider. Flera av våra medlemsföretag presenterar fina kvartalsrapporter och någon avmattning på marknaden syns inte. Men det finns en del orosmoln på himlen. Någon som inte skrivs så mycket om är bristen på Magnesium. 95% av världens behov av Magnesium kommer från Kina. Och Kina har beslutat stänga ner flera verk vilket skapar en brist på legeringsämnet för våra smältverk – men kommer naturligtvis också drabba ”downstream”. Vidare pågår en diskussion om införandet av importtullar (CBAM) som i nuvarande utformning inte är optimalt för vår industri. Anti-dumpingåtgärderna på profiler är beslutat men beslutet för ”rolled products” har skjutits upp nio månader och kan i värsta fall även riva upp beslutet för profiler?!

På kort sikt är läget ljust, men vi bevakar läget och gör vad vi kan för att påverka våra styrande att lyssna på vår industris behov.

På både kort och lång sikt är kompetensförsörjningsproblemet stort. Det blir svårare och svårare att hitta rätt kompetens vid nyanställningar. Och nyanställningar ser våra flesta medlemmar ut att behöva göra?! Vi hoppas i slutet av detta år få ett godkännande i Metalliska Material att dra igång ett kompetensförsörjningsprojekt som syftar till att öka attraktiviteten för vår industri och attrahera unga att söka sig till ingenjörsutbildningar.

Slutligen vill jag hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till Svenskt Aluminium styrelse. Det är Fredrik Zöögling, VD på Profilgruppen och Mats Anderssson, Elektrolyschef på Kubal som ersätter Andreas Lindberg (som gått vidare i nya utmaningar) respektive Oscar Johansson, Kubal som lämnat Sundsvall för att återvända till Stockholm.

Ha en härlig höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium