Nytt år – Nya möjligheter

Vår industri går, med några få undantag, bra trots pågående pandemi, På sätt och viss anmärkningsvärt, men det synes som industrin som helhet tuffar på – också vår industri. Pandemin är inte över, men det ser ut att lätta och vi ställer väl alla vårt hopp till att vaccinet skall göra att vi kan börja träffas igen framåt sommaren. Jag ser fram mot att träffa våra medlemmar och framförallt diskutera de frågor Ni tycker är viktiga och hur vi kan utveckla organisationen.

Pandemin gör att vi även kommer hålla vårt årsmöte digitalt och flyttar Aluminiumdagarna till hösten (mer info kommer). Detta för det positiva med sig att vi kan utöka seminariedelen med fler intressanta föreläsare. Men det blir tyvärr som sagt väldigt lite av personliga möten under våren. Jag ser därför fram mot att höra från våra medlemmar via andra kanaler och idéer och uppslag för framtida aktiviteter.

En aktivitet som pågår är vår Aluminiumtävling. En tävling för studenter runt om på våra lärosäten att inkomma med. bidrag till hållbara, innovativa produktidéer. För mer information om tävlingen gå in på www.svensktaluminium.se/tavling. För frågor eller funderingar – kontakta Dag Holmgren – dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Andra aktiviteter som rullar på är våra FoU projekt i programmet Metalliska Material där vi i år har fler projekt igång än någonsin tidigare.

Men hopp om en ljusnande framtid!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium