Om oss

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material och grundades 2001.

Vi är ett 50-tal medlemsföretag med sammanlagt ca 10.000 anställda.

Visionen är att utveckla användning av aluminium och att aluminium ska ses som ett naturligt materialval med hänsyn till säkerhet, ekonomi, design och ett hållbart samhälle.

Svenskt Aluminium har till ändamål att:

  • Utveckla användningen av aluminium med hänsyn till miljö och god ekonomi.
  • Bidra till ökad kunskapen om aluminium – hos medlemmar, inom utbildningsväsendet och hos allmänheten.
  • Stimulera ekonomisk tillväxt genom att skapa tillväxtmiljöer med kunskap om aluminium samt varor och tjänster i världsklass.
  • Bygga på samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi utifrån den existerande och potentiella dynamik som kan skapas i de olika aluminiumintensiva regionerna i landet.
  • Vara ett gott exempel på medlemssamverkan.
  • Vara branschens kontaktorgan mot myndigheter och i standardiseringsfrågor samt svara för relevant opinionsbildning.

Styrelseledamöter

Styrelseledamöter väljs av årsstämman och skall representera intressenterna i Svensk Aluminiumindustri. Styrelsens utseende 2023:
Lars-Inge Arwidson
VD sedan 2016
Jonas Bjuhr
Ordförande sedan 2020
VD, Hydro Extrusion Sweden
Fredrik Uhrbom
Ledamot sedan 2023
Sälj & marknadschef, Profilgruppen AB
Kristina Forssell
Ledamot sedan 2019
Marknadschef, A-Lackering
Mats Andersson
Ledamot sedan 2021
Elektrolyschef, Kubal AB
Torbjörn Larsson
Ledamot sedan 2001**
VD, Nortuna AB
Niklas Broberg
Ledamot sedan 2023
VD, Gränges Sweden AB
Lars Gustafsson
Ledamot sedan 2015
Styrelseordförande, Klarvik AB
Erik Petré
Ledamot sedan 2021
Sälj & marknadschef, Stena Aluminium
Ingrid Wadskog
Ledamot sedan 2021
VD, Tekniska Högskolan Jönköping
Diana Bogic
Adj ledamot sedan 2020
Generalsekreterare, Svensk Gjuteriförening

Föreningarna Aluminiumriket och Svenskt Aluminium bildade 2007 Aluminiumriket Sverige. 2011 nytt företagsnamn, Svenskt Aluminium.

Valberedning:
Niclas Fotsjö, Interal
Jerker Blomqvist, Klarvik
Dag Holmgren, Svenskt Aluminium

Visionen är att utveckla användning av aluminium och att aluminium ska ses som ett naturligt materialval med hänsyn till säkerhet, ekonomi, design och ett hållbart samhälle.

Stora aluminiumpriset

Stora aluminiumpriset* delas ut årligen av Svenskt Aluminium till den individ eller organisation som gynnat utvecklingen av aluminium i Sverige under de senaste tio åren.

Priset består av en skulptur av aluminium formgiven av Jonas Torstensson. Områden som juryn bedömer är inom design, entreprenörskap, miljö samt forskning och utveckling. Juryn är Aluminiumriket Sveriges styrelse.

Nominering skickas till info@svensktaluminium.se.

*år 2010 ändrades namnet till Stora aluminiumpriset. Svenskt Aluminium delade ut priset från år 2003 till 2006. Efter sammanslagningen av Svenskt Aluminium och Aluminiumriket har Svenskt Aluminium delat ut priset.