Spännande höst

För oss flesta är semestern över och det är dags att ”kavla upp ärmarna” för en spännande höst.

För Svenskt Aluminium är en av höstens större satsningar medverkan i programmet ”Metalliska Material” på Innodex i samband med Elmia Subcontractor i november. Svenskt Aluminium är (traditionsenligt) med på Subcontractor med egen monter där vi presenterar vår verksamhet och berättar om vad vi arbetar med. Men i år är vi också med på Innodex där fokus ligger på Framtidens Material. Vi gör detta tillsammans med stål- och gjuteribranschen där respektive bransch visar på FoU projekt, innovationer och förhoppningsvis intressanta föreläsare (ej klart i skrivande stund).

Vi hoppas också i höst att kunna dra igång det efterlängtade ”Ytklassificeringsprojektet” som tyvärr inte blev beviljat av Vinnova 2019. Ansökan har nu omarbetats och har inte minst ett otroligt starkt stöd i industriledet.

Inom politiken är det ganska lugnt just nu efter det att sanktionerna mot Kubal ebbat ut och inga synliga effekter har setts efter Trumps tullar på aluminium (och stål). It’s business as usual.

På Europanivå har vi en ny uppsättning politiker i EU parlamentet. Här arbetar vi tillsammans med European Aluminium för att komma närmare våra politiker med ”våra” frågor och etablera kontakt för att våra nya folkvalda representanter skall veta att vi har en betydande aluminiumindustri i Sverige – inte bara stål och skog.

Vi ser fram mot ett fortsatt givande samarbete med våra medlemmar och hoppas även på en större interaktion mellan medlemmar och branschorganisationen. Vi önskar gärna höra från Er om tankar, idéer eller uppslag till områden där vi kanske behöver vara mer aktiva.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium