Forskning och utveckling

Svenskt Aluminium har ett flerårigt samarbete med Jernkontoret genom programmet ”Metalliska Material” för att skapa för ökad forskning och utveckling inom svensk metallindustri. Svenskt Aluminium bedriver även viss egen forskning och utveckling

Varje år adresserar programmet betydande medel till utvecklingsprojekt. För finansieringen i Metalliska Material står svenska staten genom instutitioner som Vinnova, Energimyndigheten, Tillväxtverket med flera. Delfinansiering görs via Svenskt Aluminium och dess medlemmar. Svenskt Aluminiums roll i samarbetet är att stärka de svenska aluminiumföretagens konkurrenskraft genom att stötta projekt till nytta för företag som producerar eller vidareförädlar aluminium.

Resultatmålen är en stärkt och konkurrenskraftig metallindustri i Sverige. Vi prioriterar sju olika områden enligt nedan:

  1. Utveckla erbjudandet
  2. Öppna värdekedjan
  3. Öka materialutvecklingstakten
  4. Öka flexibiliteten
  5. Öka resurseffektiviteten
  6. Minska miljöpåverkan
  7. Öka kompetensen och attraktiviteten

Partnerskap med Tekniska Högskolan i Jönköping

Att driva och leda teknikintensiva företag kräver tid och engagemang, och ibland är det svårt att hinna med.

Svenskt Aluminium samverkar regelbundet med Tekniska Högskolan i Jönköping och genom dem kan du få inspiration, kraft och kompetens att utveckla din verksamhet. De kan hjälpa dig med både långsiktiga strategier och tillfälliga utmaningar. Väx och utvecklas tillsammans!

Högskolan i Halmstad

Vi genomför projekt i olika konstellationer tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Genom samarbetet kan studenter och utbildningsprogram utvecklas och våra medlemmar få tillgång till de senaste rönen direkt från studenterna. Ett samarbete kan se ut på många olika sätt, hör gärna av dig till oss om du har ett intressant upplägg som kan vara givande för alla parter.

Vi hjälper till

Har du en idé, tanke, fundering eller ett problem, kan Svenskt Aluminium hjälpa till att vidareutveckla embryot från ett frö till ett utvecklingsprojekt inom metallagendan.

Finns det bara ett bra uppslag till projekt skall vi inte låta arbetet med ansökningar och formaliteter hindra oss. Programmet, som projektleds av Jernkontoret, har en egen webbplats, www.metalliskamaterial.se. För mer information kontakta Hans Frisk eller Lars-Inge Arwidsson på Svenskt Aluminium.

De viktigaste frågorna är, som vi ser det, att ha en gemensam plattform att marknadsföra aluminium som material generellt, hantera bl.a. miljöfrågor mot t.ex. myndigheter, säkerhetsfrågor, gemensam satsning mot högskolor/universitet gällande utbildning/utbildningsmaterial i aluminium samt i vissa fall ny teknik.
— Per Owe Isacson. Head of Sales & Marketing, ProfilGruppen Extrusions AB