Medlemsnytta

Som medlem i Svenskt Aluminium har du inte bara en stark organisation bakom dig, vi har även flera medlemsförmåner.

Förmånliga avtal

Våra medlemmar kan ingå i flera förmånliga avtal. Här kan du läsa mer och ladda ner dokument. 

Vill du bli medlem?

Tre viktiga fördelar med ett medlemskap i Svenskt Aluminium:

1

Politisk påverkan

En viktig del av vår verksamhet är att påverka de politiska beslut som får konsekvenser för hela aluminiumbranschen t.ex. när det gäller frågor som energi, miljö och handel.

2

Mötesplats

Svenskt Aluminium arrangerar, i samband med årsmötet, Stora Aluminiumdagen – den bästa mötesplatsen och tillfälle att träffa kollegor i aluminiumbranschen.

3

EAA

Genom medlemskapet i EAA har vi möjlighet driva frågor viktiga för svensk aluminiumindustri som hanteras på Europanivå.

!

Medlemsansökan

Vi ansöker härmed om medlemskap i branschorganistationen Svenskt Aluminium

Kontaktperson
Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark.
— Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB