Medlemsnytta

Som medlem i Svenskt Aluminium har du inte bara en stark organisation bakom dig, vi har även flera medlemsförmåner.

Förmånliga avtal

Våra medlemmar kan ingå i flera förmånliga avtal. Här kan du läsa mer och ladda ner dokument.

Vill du bli medlem?

Tre viktiga fördelar med ett medlemskap i Svenskt Aluminium:

Politisk påverkan

En viktig del av vår verksamhet är att påverka de politiska beslut som får konsekvenser för hela aluminiumbranschen t.ex. när det gäller frågor som energi, miljö och handel.

Mötesplats

Svenskt Aluminium arrangerar, i samband med årsmötet, Stora Aluminiumdagen – den bästa mötesplatsen och tillfälle att träffa kollegor i aluminiumbranschen.

EAA

Genom medlemskapet i EAA har vi möjlighet driva frågor viktiga för svensk aluminiumindustri som hanteras på Europanivå.

Medlemsansökan

Vi ansöker härmed om medlemskap i branschorganistationen Svenskt Aluminium

Kontaktperson
Medlemskapet i Svenskt Aluminium ger oss möjlighet att knyta värdefulla kontakter, möta kollegor och diskutera branschfrågor på neutral mark.
— Jerker Blomqvist. CEO, Klarvik AB