Stora Aluminiumpriset

Stora aluminiumpriset delas ut årligen av Svenskt Aluminium till den individ eller organisation som gynnat utvecklingen av aluminium i Sverige under de senaste tio åren.

Stora Aluminiumpriset 2022

Torbjörn Larsson och Aluminium Scandinavia

”För att i decennier genom sitt personliga engagemang och genom branschtidningen Aluminium Scandinavia verkat för ökad kunskap och medvetande om vår industri och dess betydelse för svensk industri”.


Stora Aluminiumpriset 2021

Per Jansson och Comptech

Som underleverantör och entreprenör har Per Jansson varit en föregångare att visa på hur framgångsrikt samarbetet mellan industri och akademi kan vara.


Stora Aluminiumpriset 2020

Mats Jonson och Lars Johansson

Mats och Lars grundade Profilgruppen AB för 40 år sedan och de får priset med motiveringen;

”För sitt outtröttliga engagemang för ett ökat användande av aluminiumprofiler och sin livslånga gärning i och för svensk aluminiumindustri”


Stora Aluminiumpriset 2019

GARO AB

Stora Aluminiumpriset tilldelas år 2019 GARO AB med motiveringen:

”För sina framgångar att från tillverkning av apparatskåp utvecklats till en ledande aktör inom infrastrukturen för elbilar och dagens laddstationer baserade på aluminium” med fokus på Innovation, Hållbarhet och Design”


Stora Aluminiumpriset 2018

Konstruktörshandboken

Under Stora Aluminiumdagen den 11 april 2019 delades Stora Aluminiumpriset ut för 15:e gången. Årets pris för 2018 tilldelades ”Konstruktörshandboken” och dess upphovsman Tor Zetterström.

”Tor Zetterström var idéskaparen som tog initiativet tidigt 80-tal att sätta samman en handbok för konstruktörer som gav fakta, standarder, legeringar, anvisningar och tips hur kan konstruerar och designar när man utvecklar nya produkter baserade på aluminiumprofiler. Därmed satte dåvarande Sapa en bok på marknaden för svensk tillverkningsindustris produktutvecklare som idag är kompletterad och reviderat ett stort antal gånger och idag översatt i tretton (13) språk!”

K-handboken har idag en spridning långt bortom nuvarande Hydro (tidigare Sapa) gränser och används både som undervisningsmaterial i skolor och akademi, bland kunder och till och med konkurrenter. Konstruktörshandboken lever i högsta grad och utvecklas fortfarande och är idag att betrakta på sätt och vis som en ”bibel” för produktutvecklare och designers som jobbar med materialet – aluminium.

Styrelsen för Svenskt Aluminium


Stora Aluminiumpriset 2017

Jönköpings Tekniska Högskola

Stora Aluminiumpriset 2017 gick till Jönköpings Tekniska Högskola med motiveringen;

”Jönköpings Tekniska Högskola får priset för sina satsningar – nu och framåt – på sin forskning för svensk aluminiumindustri.”

På bilden Anders Jarfors och Salem Seifeddine från JTH tillsammans med Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium.


Stora Aluminiumpriset 2016

Thule Group

”Thule Group tilldelas priset för att under många år på ett innovativt, funktionellt och med en tilltalande design lyft fram aluminium i sina produkter”

Priset mottogs av Karl-Johan Magnusson, Vice President Product Development, tillsammans med företagets grundare Willis Thulin.


Stora Aluminiumpriset 2015

IKEA

Motivering

”Ikea har under mycket lång tid haft ett stort engagemang och fokus på materialval där design, kvalitet, ekonomi och hållbarhet har varit nyckelord för ett mer hållbart samhälle”


Stora Aluminiumpriset 2014

Exte Fabriks AB

Motivering

”Exte Fabriks AB har varit med och satt världsstandard när det gäller lätta konstruktioner, miljö och säkerhet i vägtransporter med hjälp av aluminium.

Redan 1971 visade Exte upp sin nyutvecklade timmerbanke i aluminium. Detta var långt innan många biltillverkare ens hade börjat med att titta på aluminium i bärande konstruktioner. Även om det var några år tidigt för marknaden så kom genombrottet med Extes bankar av aluminium 1974.

För många kan aluminiums fördelar gärna bli vardag och slentrian. Vi glömmer oftast bort alla de unika fördelar som kommer med att konstruera i aluminium, men det behövs påminnas hela tiden, Exte är ett lysande exempel.”


Stora Aluminiumpriset 2013

Dag Holmgren

Motivering

”Svenskt Aluminiums Stora Aluminiumpris 2013 går till professor Dag Holmgren för sitt mångåriga engagemang inom aluminium och design. Dag har med sitt arbete varit en stark påverkare till att det har skapats en designkultur där alla aluminiums värden, så som t ex form, yta och miljö, kommunicerats och därmed ökat förståelsen för användningen av aluminium som material.”


Stora Aluminiumpriset 2012

Torbjörn Carlberg

Motivering
”Under många år har Torbjörn Carlberg bedrivit internationell erkänd forskning inom aluminiumområdet och är idag också den ende professor i Sverige som utbildar doktorander specialiserade på aluminium.

Torbjörn Carlberg har även en vilja och förmåga att hjälpa både små och stora aluminiumföretag med att lösa problem allt från små utmaningar till mycket avancerade materialtekniska utredningar”

Läs pressmeddelandet, klicka här.


Stora Aluminiumpriset 2011

Trangia AB

Motivering

”Genom att utnyttja aluminiums förmåga att uppfylla värmeledningsförmåga och formbarhet på ett konsekvent och innovativt sätt har Trangia AB över decennier, med god lönsamhet och bibehållen tillverkning i Sverige, skapat en världsledande position för friluftskök.”

Läs pressmeddelandet, klicka här.


Stora Aluminiumpriset 2010

Returpack AB

Motivering

”Långt innan återvinning var ett begrepp i var mans mun byggdes ett system upp som har rönt internationellt intresse och stått förebild för andra. Långt innan många andra länder i världen påbörjade sin resa hade Sverige redan lyckats återvinna de största volymerna och förbättra denna nivå år efter år. Långt innan de flesta visste att aluminium har ett restvärde sattes ett pris på förpackningen.

Styrelsen i Aluminiumriket Sverige ger med glädje Stora Aluminiumpriset 2010 till Returpack AB för ett mångårigt och engagerat arbete att lära svenska folket att panta mera burkar i aluminium.”

Läs mer om företaget på http://www.returpack.se/

Läs pressmeddelandet, klicka här.

Priset delades ut av Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköpings län till Pelle Hjalmarsson, vd Returpack AB.


Stora Aluminiumpriset 2009

Lage Knutsson

Motivering

”Styrelsen i Aluminiumriket Sverige har i år valt att premiera en livsgärning inom miljöområdet, nationellt såväl som internationellt. Få människor inom aluminiumbranschen, om ens någon, har så länge arbetat så engagerat och så målinriktat med miljö. Långt innan miljöfrågorna fanns på agendan. Med hjälp av fakta, pedagogik och information vändes marknadens attityd till aluminium. Inte minst inom förpackningar, där årets pristagare bland annat var initiativtagare och startade Packalu-gruppen. Det lätta materialets tyngsta pris, Stora Aluminiumpriset 2009, går till Lage Knutsson, Gränges / Sapa.”

Läs pressmeddelandet, klicka här.


Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2008

Byarums Bruk

Motivering

”Vinnaren av Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2008 är ett företag som under en lång följd av år målmedvetet arbetat med formgivning som konkurrensverktyg på sin marknad. Företaget kombinerar ursprungliga, hantverksmässiga metoder och klassiska modeller med modern design, höga kvalitetskrav och stort miljöengagemang. Det är en ära för styrelsen att dela ut det sjätte Hederspriset sedan starten till ett föreag som idag är ett starkt varumärke med god lönsamhet och som utvecklat en fin kultur och anda bland personalen. Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2008 tilldelas Byarums Bruk AB”.

Läs mer om företaget på http://www.byarumsbruk.se/

Läs pressmeddelandet, klicka här.

Foto: Från vänster Hans Pruth, vd Byarums Bruk, Anders Friberg, ordförande Aluminiumriket Sverige.


Aluminiumriket Sveriges Hederspris 2007

Hans Gunnarsson

— ägare och vd för Ljunghälls pressgjuteri

Motivering

”Aluminiumriket Sveriges Hederspris går till Hans Gunnarsson som genom sann entreprenörsanda och lysande förhandlingsteknik byggt upp Metallfabriken Ljunghäll AB i Södra Vi till att vara norra Europas största – och en av Europas ledande – pressgjuterier”.

Läs mer om företaget på http://www.ljunghalls.se/

Foto: Från vänster Anders Friberg, ordförande Aluminiumriket Sverige, Hans Gunnarsson, ägare och vd för Ljunghälls pressgjuteri och Johan Lindström, vd Aluminiumriket Sverige.


Svenskt Aluminiums hederspris 2006

Lars-Göran Linder

— ägare och vd för Linder Aluminiumbåtar

Motivering

”Lars-Göran Linder har genom hög teknisk kompetens, god marknadskännedom och med stort entreprenörskap positionerat både sitt familjeföretag och aluminium som material inom branschen för fritidsbåtar”.

Läs mer om företaget på http://www.linder.se/

Foto: Från vänster Johan Lindström, vd Svenskt Aluminium, Lars-Göran Linder, ägare och vd Linder Aluminiumbåtar och Jan-Evert Johansson, ordförande Svenskt Aluminium.


Svenskt Aluminiums hederspris 2005

Nils Bouveng och Lars Bergenhem

— grundare av Skandinaviska Aluminium Profiler AB, det vill säga Sapa

Motivering

”Nils Bouveng och Lars Bergenhem har tillsammans, genom sitt tekniska kunnande, entreprenörskap, samt långsiktiga moderna affärstänkande, framgångsrikt bidragit till att skapa en erkänt framgångsrik svensk aluminiummiljö”.

Läs mer om företaget på http://www.sapagroup.com/

Foto: Från vänster Nils Bouveng, grundare av Skandinaviska Aluminiumprofiler AB, Lars-Åke Lagrell, Landshövding Kronobergs län och Lars Bergenhem, grundare av Skandinaviska Aluminiumprofiler AB.


Svenskt Aluminiums hederspris 2004

Staffan Mattson

— skribent och chefredaktör för tidningen Mekanisten samt skribent för tidningen Aluminium Scandinavia

Motivering

”Genom sin breda kompetens och sitt brinnande intresse för aluminium som kontruktionsmaterial har Staffan Mattson bidragit, främst genom läromedel, handböcker, tidningar och utbildningar, till att svenska industri har fått bättre förutsättningar att konstruera och producera konkurrenskraftiga produkter i aluminium”.

Läs mer om företaget på http://www.aluminium.nu/


Svenskt Aluminiums hederspris 2003

Gunnar Larsson

Motivering

”Gunnar Larsson har genom sina ledande utvecklingsbefattningar, hos SAAB Personbilsdivision, Volvo Personvagnar, Audi och VW, framgångsrikt bidragit till att aluminium kommit att användas systematiskt som konstruktionsmaterial i personbilar.”

Foto: Från vänster Jonas Torstensson, formgivare av hederspriset, Torstensson Art & Design, Gunnar Larsson, hederspristagaren, Jan-Evert Johansson, ordförande Svenskt Aluminium.