Årsmöte, tullar och aktiviteter

Det händer mycket runt vår aluminiumindustri just nu. Viktig branschträff på Hooks Herrgård 16-17 april där vi bland annat skall staka ut vägen framåt. Större delen av vår industri är på plats. Se inbjudan och program nedan.

Det har varit mycket runt USA’s hot om tullar på aluminium och Svenskt Aluminium har varit aktiva. Bl.a. lyckades vi få till ett möte med handelsminister Ann Linde på Hydro i Vetlanda där vi fick möjlighet att föra fram våra medlemmars synpunkter och oro på situationen. Så här långt har USA skjutit upp detaljerna till 1 maj, men det ser ganska ljust ut.

Med ett par undantag påverkas inte våra medlemmar då direktexporten till USA är begränsad från Sverige. Men våra större företag i Sverige kommer påverkas, mest p.g.a. den tekniska kompetens som inte finns i USA och där Sverige ligger långt framme – inte minst inom området kylarväxlarband som tillverkas av Gränges.

Vi kommer dock inte ligga på latsidan utan följa utvecklingen och har bar hjälp och stöd från EAA i Bryssel.

Arbetet med projektet ”MetalKomp” är i full gång med målet att ta fram nytt modernt undervisningsmaterial om aluminium tll gymnasier, högskolor och universitet. Ett viktigt arbete för att säkra kompetensförsörjningen i vår bransch.

Hela vår industri går på högvarv och användandet av aluminium ökar stadigt. Känns bra nu så här i väntan på våren och värmen.

Passar på att önska alla medlemmar en Glad Påsk.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium