Att mötas

Nu har vi under mer än ett års tid genomlidit en pandemin som, mer eller mindre, gjort det omöjligt att mötas. Digitala möten i all ära, men det personliga mötet är oslagbart. Jag har verkligen saknat att träffa våra medlemmar, att i ett nära möte diskutera med Er vad som händer i branschen, vad som är viktigt att jobba med i branschorganisationen, problem och möjligheter och vårt gemensamma nödvändiga engagemang. Att mötas, att träffas, att snacka, att nätverka har inte varit möjligt. Och det har varit ett stort avbräck i Svenskt Aluminiums arbete och aktiviteter under pandemiåret.

Under 2020 tvingades vi ställa in vår kanske viktigaste nätverksdag under året – Aluminiumdagarna! Det var tufft (och tyvärr kostsamt). Branschorganisationen är det enda forum där hela svenska aluminiumindustrin har möjlighet att träffas både under seriösa och lättsamma former. Där är vi inte konkurrenter utan kollegor i branschen. I många frågor ” sitter vi i samma båt” och det har alltid varit inspirerande att se och höra diskussionerna och allt ”small talk” mellan seminaireavsnitten och under vår gemensamma middag.

Nu hoppas jag innerligt att Aluminiumdagarna kan äga rum i höst och 16-17 september är bokade – lika den inställda konferensen 2020 på Villa Fridhem i Åby.

Se till att vaccinera er alla, stay safe så får vi mötas i september.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt luminium

 

Nytt år – Nya möjligheter

Vår industri går, med några få undantag, bra trots pågående pandemi, På sätt och viss anmärkningsvärt, men det synes som industrin som helhet tuffar på – också vår industri. Pandemin är inte över, men det ser ut att lätta och vi ställer väl alla vårt hopp till att vaccinet skall göra att vi kan börja träffas igen framåt sommaren. Jag ser fram mot att träffa våra medlemmar och framförallt diskutera de frågor Ni tycker är viktiga och hur vi kan utveckla organisationen.

Pandemin gör att vi även kommer hålla vårt årsmöte digitalt och flyttar Aluminiumdagarna till hösten (mer info kommer). Detta för det positiva med sig att vi kan utöka seminariedelen med fler intressanta föreläsare. Men det blir tyvärr som sagt väldigt lite av personliga möten under våren. Jag ser därför fram mot att höra från våra medlemmar via andra kanaler och idéer och uppslag för framtida aktiviteter.

En aktivitet som pågår är vår Aluminiumtävling. En tävling för studenter runt om på våra lärosäten att inkomma med. bidrag till hållbara, innovativa produktidéer. För mer information om tävlingen gå in på www.svensktaluminium.se/tavling. För frågor eller funderingar – kontakta Dag Holmgren – dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Andra aktiviteter som rullar på är våra FoU projekt i programmet Metalliska Material där vi i år har fler projekt igång än någonsin tidigare.

Men hopp om en ljusnande framtid!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium