Ljus framtid med orosmoln!

Nu känns det ändå som vi närmat oss ett ”normalläge” vad gäller pandemin. Nu kan vi börja ses på riktigt igen. Det uppdämda behovet av det personliga mötet märktes inte minst vid Aluminiumdagarna i September på Villa Fridhem i Åby. Ett (om jag får säga det själv) mycket lyckat event och det var härligt att träffa alla branschkollegor under både intressanta och trevliga omständigheter.

Svenskt Aluminiumindustri går ”som tåget” trots historiskt höga råvarupriser och långa ledtider. Flera av våra medlemsföretag presenterar fina kvartalsrapporter och någon avmattning på marknaden syns inte. Men det finns en del orosmoln på himlen. Någon som inte skrivs så mycket om är bristen på Magnesium. 95% av världens behov av Magnesium kommer från Kina. Och Kina har beslutat stänga ner flera verk vilket skapar en brist på legeringsämnet för våra smältverk – men kommer naturligtvis också drabba ”downstream”. Vidare pågår en diskussion om införandet av importtullar (CBAM) som i nuvarande utformning inte är optimalt för vår industri. Anti-dumpingåtgärderna på profiler är beslutat men beslutet för ”rolled products” har skjutits upp nio månader och kan i värsta fall även riva upp beslutet för profiler?!

På kort sikt är läget ljust, men vi bevakar läget och gör vad vi kan för att påverka våra styrande att lyssna på vår industris behov.

På både kort och lång sikt är kompetensförsörjningsproblemet stort. Det blir svårare och svårare att hitta rätt kompetens vid nyanställningar. Och nyanställningar ser våra flesta medlemmar ut att behöva göra?! Vi hoppas i slutet av detta år få ett godkännande i Metalliska Material att dra igång ett kompetensförsörjningsprojekt som syftar till att öka attraktiviteten för vår industri och attrahera unga att söka sig till ingenjörsutbildningar.

Slutligen vill jag hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till Svenskt Aluminium styrelse. Det är Fredrik Zöögling, VD på Profilgruppen och Mats Anderssson, Elektrolyschef på Kubal som ersätter Andreas Lindberg (som gått vidare i nya utmaningar) respektive Oscar Johansson, Kubal som lämnat Sundsvall för att återvända till Stockholm.

Ha en härlig höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Mot mer normala tider

Pandemin ser ut att ebba ut och vi börjar mer och mer återgå till ett ”normalt” samhälle. Ett samhälle som också innebär att möten kan äga rum face to face.

Mot bakgrund av ett öppnare samhälle tog Svenskt Aluminium beslutet att arrangera Aluminiumdagarna 16-17 september – högst ”odigitalt”! Branschen behöver träffas vilket vi inte gjort sedan 2019 och jag är säker på att många av våra medlemmar har sett fram emot att träffa branschkollegor och prata gemensamma frågor som berör vår industri.

Inbjudan till Aluminiumdagarna går ut i veckan och jag ser fram emot att träffa så många av våra medlemmar som möjligt.

Idag ligger mycket fokus på ”Hållbarhet”! Efter vårt lyckade semniarium om ”Återvinning av Aluminium” förstod vi att just hållbarhetsfrågorna är viktiga för hela branschen – och något som vi som branschorganisation bör lägga mer tid på. Och det kommer vi göra.

Nu går vi mot semestrar men i augusti och framåt ser jag fram mot något som inte varit möjligt på mer än ett år – att besöka våra medlemmar och prata om vad DE anser viktiga frågor.

Tills dess! Ha en riktigt härlig sommar och semester så ses vi till en, förhoppningsvis, corona-fri höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Att mötas

Nu har vi under mer än ett års tid genomlidit en pandemin som, mer eller mindre, gjort det omöjligt att mötas. Digitala möten i all ära, men det personliga mötet är oslagbart. Jag har verkligen saknat att träffa våra medlemmar, att i ett nära möte diskutera med Er vad som händer i branschen, vad som är viktigt att jobba med i branschorganisationen, problem och möjligheter och vårt gemensamma nödvändiga engagemang. Att mötas, att träffas, att snacka, att nätverka har inte varit möjligt. Och det har varit ett stort avbräck i Svenskt Aluminiums arbete och aktiviteter under pandemiåret.

Under 2020 tvingades vi ställa in vår kanske viktigaste nätverksdag under året – Aluminiumdagarna! Det var tufft (och tyvärr kostsamt). Branschorganisationen är det enda forum där hela svenska aluminiumindustrin har möjlighet att träffas både under seriösa och lättsamma former. Där är vi inte konkurrenter utan kollegor i branschen. I många frågor ” sitter vi i samma båt” och det har alltid varit inspirerande att se och höra diskussionerna och allt ”small talk” mellan seminaireavsnitten och under vår gemensamma middag.

Nu hoppas jag innerligt att Aluminiumdagarna kan äga rum i höst och 16-17 september är bokade – lika den inställda konferensen 2020 på Villa Fridhem i Åby.

Se till att vaccinera er alla, stay safe så får vi mötas i september.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt luminium

 

Nytt år – Nya möjligheter

Vår industri går, med några få undantag, bra trots pågående pandemi, På sätt och viss anmärkningsvärt, men det synes som industrin som helhet tuffar på – också vår industri. Pandemin är inte över, men det ser ut att lätta och vi ställer väl alla vårt hopp till att vaccinet skall göra att vi kan börja träffas igen framåt sommaren. Jag ser fram mot att träffa våra medlemmar och framförallt diskutera de frågor Ni tycker är viktiga och hur vi kan utveckla organisationen.

Pandemin gör att vi även kommer hålla vårt årsmöte digitalt och flyttar Aluminiumdagarna till hösten (mer info kommer). Detta för det positiva med sig att vi kan utöka seminariedelen med fler intressanta föreläsare. Men det blir tyvärr som sagt väldigt lite av personliga möten under våren. Jag ser därför fram mot att höra från våra medlemmar via andra kanaler och idéer och uppslag för framtida aktiviteter.

En aktivitet som pågår är vår Aluminiumtävling. En tävling för studenter runt om på våra lärosäten att inkomma med. bidrag till hållbara, innovativa produktidéer. För mer information om tävlingen gå in på www.svensktaluminium.se/tavling. För frågor eller funderingar – kontakta Dag Holmgren – dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Andra aktiviteter som rullar på är våra FoU projekt i programmet Metalliska Material där vi i år har fler projekt igång än någonsin tidigare.

Men hopp om en ljusnande framtid!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium