Mot mer normala tider

Pandemin ser ut att ebba ut och vi börjar mer och mer återgå till ett ”normalt” samhälle. Ett samhälle som också innebär att möten kan äga rum face to face.

Mot bakgrund av ett öppnare samhälle tog Svenskt Aluminium beslutet att arrangera Aluminiumdagarna 16-17 september – högst ”odigitalt”! Branschen behöver träffas vilket vi inte gjort sedan 2019 och jag är säker på att många av våra medlemmar har sett fram emot att träffa branschkollegor och prata gemensamma frågor som berör vår industri.

Inbjudan till Aluminiumdagarna går ut i veckan och jag ser fram emot att träffa så många av våra medlemmar som möjligt.

Idag ligger mycket fokus på ”Hållbarhet”! Efter vårt lyckade semniarium om ”Återvinning av Aluminium” förstod vi att just hållbarhetsfrågorna är viktiga för hela branschen – och något som vi som branschorganisation bör lägga mer tid på. Och det kommer vi göra.

Nu går vi mot semestrar men i augusti och framåt ser jag fram mot något som inte varit möjligt på mer än ett år – att besöka våra medlemmar och prata om vad DE anser viktiga frågor.

Tills dess! Ha en riktigt härlig sommar och semester så ses vi till en, förhoppningsvis, corona-fri höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium