God Jul & Gott Nytt År!

2018 lider mot sitt slut och det är dags att summera 2018 som varit fyllt med händelser i aluminiumsverige.
För att börja med det oroliga är det fortfarande i skrivande stund oklart vad som kommer hända med sanktionerna mot Rusal – och därmed också drabba Kubal i Sundsvall. Vi måste ändå tro på ett positivt besked före jul.

2018 har annars varit ett bra år för våra medlemmar och de allra flesta går på högvarv i den högkonjunktur vi har och har fyllda orderböcker.

Den kanske största händelsen under 2018 var att Svenskt Aluminium arbetat fram nytt informations- och undervisningsmaterial för Aluminium – Nya Aluminiumläran och Basfakta om Aluminium. Ett efterlängtat materia för både skolor och företag. Arbetet fortgår in i 2019 med fördjupande material och digitalisering.

En annan viktig händelse är skapandet av Nordic Aluminium Council, ett samarbetsorgan för ett utvecklat samarbete mellan våra nordiska länder.

2018 har även i övrigt varit ett aktivt år med Arbetsmarknadsdagar (karriärsmässor), Elmia Subcontractor, Design S, Aluminiumdagar och näringslivspolitik – inte minst pga tullar och sanktioner från USA’s administration.

Årets vinnare av Stora Aluminiumpriset blev Jönköpings Tekniska Högskola som intensifierar arbetet med forskning och utveckling på aluminium till nytta för våra medlemsföretag.

Om vi blickar framåt kommer 2019 fokusera mycket på kompetensförsörjningsfrågorr (som vi informerat om även tidigare). Att hitta kompetenta medarbetare till vår industri och öka attraktiviteten för att arbeta inom metallindustrin blir en prioriterad fråga för Svenskt Aluminium 2019

Boka in 11-12 april för Aluminiumdagarna i Växjö där både medlemmar och övriga är välkomna.

Till sist (igen) – Ha en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Det lackar mot Jul!

Elmia Subcontractor var bra för Svenskt Aluminium där vi både knöt nya kontakter och träffade ”gamla”. Också årt seminarium – Valet av Material – var både välbesökt och lyckat. Ett 50-tal deltagare fick lyssna till flera intressanta föreläsare om materialval generellt, och aluminium i synnerhet.

Det går mot slutet av 2018 och vad vi framförallt hoppas på just nu är positiva besked vad gäller USA att lyfta sanktionerna mot Rusal som orättfärdigt drabbar Kubal. Det finns vissa signaler som tyder på att det går åt rätt håll.

För Svenskt Aluminium är siktet framåt inställt på några saker:

  • Nya Aluminiumläran och Basfakta om aluminium är klara och ute på remiss. Vi räknar med att de skall finnas klara för beställning under Q1 2019.
  • Kompetensförsörjning – Det börjar bli allmänt känt att det blir allt svårare att rekrytera välutbildad personal till vår industri. Svenskt Aluminium deltar i ett antal projekt tillsammans med Jernkontoret för att öka attraktiviteten för aluminiumbranschen samtidigt som vi intensifierar vårt informationsarbete mot skolorna genom deltagande på arbetsmarknadsdagar (KTH, Jönköping Univiersitet och Linköpings Universitiet närmaste tiden). Ett otroligt viktigt arbete där vi hoppas på våra medlemmars stöd.
  • Ytklassprojektet – som vi tyvärr fick avslag på ifrån Vinnova. Men vi ger oss inte. Vi arbetar på alternativ finansiering och tror oss ha en lösning i början av 2019.

Om detta blir mitt sista blogginlägg för i år vet jag inte än. Om så skulle vara fallet passar jag på att önska alla medlemmar (och tillkommande medlemmar) en rikigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Stockholm i november 2018

Lars-Inge Arwidson

Missa inte vårt Seminarie på Elmia Subcontractor

Nu är det höst!

Och höstens stora händelse för Svenskt Aluminium är vår satsning på Elmia Subcontractor 2018 i Jönköping. Vi har lyckats samla aluminiumanvändare (slutanvändare) och experter till ett seminarie den 15 november. Dessutom får vi en information från European Aluminium om situationen med tullar och sanktioner riktat mot stål och aluminium och som har skapat oro i aluminiumsverige.

Svenskt Aluminium tar också tillfället att presentera en helt ny utgåvan av ”Aluminiumläran” – en efterlängtad uppfräschning av sin egen föregångare som kommer bli ett användbart material för såväl skolor som aluminiumföretag och deras kunder. Deltagare kommer att erhålla en första exklusiv utgåva.

Du anmäler dig enkelt på www.svensktaluminium.se/events. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna

Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium

Höst – och nya utmaningar

Välkomna tillbaka efter en, förhoppningsvis, skön och inte minst varm sommar.

Hösten för Svenskt Aluminium blir spännande. Vår stora aktivitet i höst blir Elmia Subcontractor där vi planerar en ”Aluminiumdag” men intressanta föreläsare om materialval generellt och aluminium i synnerhet. Håll utkik efter en inbjudan till den 15 november på vår hemsida eller på Elmias information.

Arbetet med nya Aluminiumläran pågår och vi skall ha en första enklare utgåva klar under hösten för att sedan gå vidare med mer avancerat modernt utbildningsmaterial till högskolor och universitet.

Donald Trump är fortfarande ett orosmoment i vår bransch. 23 oktober vet vi hur USA ställer sig till fortsatta sanktioner och vad som händer med tullarna på aluminium. Vi har dock dialog med Närings- och Utrikeshandelsdepartementet i frågan.  Nu stundar i och för sig ett val, och det kan betyda att de kontakter vi byggt upp – och faktiskt fått aluminium på regeringens agenda som en viktig industri för Sverige – måste förnyas och breddas.

Vi kommer också i höst försöka utveckla vårt samarbete med våra nordiska grannar. Svensk aluminiumindustri är förhållandevis liten i ett europeiskt sammanhang och vi kan bli starkare i norden genom ett tätare samarbete över våra landsgränser. Något som gynnar hela branschen.

Samarbetet med Jernkontoret i sökandet efter finansiering av intressanta projekt fortgår likväl som samarbetet med Gjuteriföreningen för att bjuda in också aluminiumgjutarna till närmare samarbete.

Konjunkturen är fortfarande stark och våra medlemmar har fulla orderböcker vilket naturligtvis är glädjande. Men det finns orosmoln i form av tullar, sanktioner, situationen i Turkiet och hotet om kinesiskt inflöde av aluminium till Europa.

Sensommar kan också vara härlig, och än har inte mörkret kommit – i någon bemärkelse.

Bästa hälsningar

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

 

Ha en skön Sommar!

Sommar och semestrar närmar sig och det börjar bli dags att summera våren och försommaren. Det har varit ett spännande halvår där vi kommit igång med ett antal spännande projekt – allt för branschens bästa.

Det ”stördes” dock en hel del av Trumps påhitt med tullar på aluminium och sanktioner mot ryska oligarker. Handelskriget ser ut att eskalera, så det är inte över än. Största hotet med dessa handelsåtgärder blir dock hur kinesisk import till Europa kommer påverka vår industri. Detta blir något att jobba med under hösten.

Men nu tar vi sommar och jag vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt skön och avkopplande ledighet.

Nya tag i höst!

Trevlig Sommar!

//Lars-Inge

Det är inte över än!

Det lugnade ner sig på aluminiummarknaden lite grann efter att Trump-administrationen skjutit på beslutet om införande av tullar på stål och aluminium till 1 juni och Rusal/Kubal affären fick en tidsfrist till 23 oktober. Men det är inte över än!

De uppskjutna åtgärderna skapar ändå oro på aluminiummarkanden och det är inte bra. Oro innebär instabilitet på LME börsen och svårigheter för marknaden att förutse hur råvarupriset kommer ser ut på sikt.

De 1 juni vet vi om tullarna kommer permanentas eller inte. Idag ser det dock ut som om EU söker någon form av överenskommelse om dessa tullar (läs DI 7/5).

När det gäller Kubal (som ägs av ryska Rusal) ”rullar hjulen” igen. Man producerar och levererar som vanligt, Trump-administrationen gav en tidsfrist till 23 oktober för att ge företag som gör affärer med Rusal en möjlighet att antingen avsluta eller förändra sin affärsrelation med Rusal. Samtidigt annonsers att Oleg Daripaska, som är huvudägare till Rusal och föremålet för sanktionerna, väntas träda tillbaka och minska sitt ägande och kontroll av Rusal. Detta skulle i så fall förhoppningsvis innebära att USA tar bort sanktionerna mot Rusal. Men detta vet vi alltså först efter den 23 oktober.

Kubal, som samtidigt brottats med att få till sin elförsörjning utan alltför höga kostnader, ser ut att ha lösningar på gång som gör att Kubal är ”back in business” igen.

Stockholm 7 maj 2018.

Lars-Inge Arwidson

 

Sanktioner ställer till problem

Det slutade inte med USA’s importtullar på aluminium – som ”vi” trots allt lyckades får anstånd med. Efter det 1 maj vet vi dock inte om undantaget permanentas då eller om verkligheten blir att tullarna införs.

Ovanpå allt detta kom då sanktionerna mot ryska oligarker som har skapat en orosvåg genom hela aluminium-europa. Vår medlem Kubal, som ägs till 100% av ryska Rusal är satt under sanktionerna och kan inte leverera material eller utföra ta emot ekonomiska transaktioner. Detta drabbar våra företag som valsar och strängpressar aluminium då stor del av deras behov tillgodoses av Kubal. Detta blev naturligtvis huvudämnet vid European Alumimiums Spring Meeting i Bryssel i veckan. EAA jobbar hårt med en lösning på problemet, men tar idag en mer ”passiv” roll genom att bevaka utvecklingen, samla fakta och siffror och hålla medlemsländerna informerade.

Vi kan dock inte vänta utan måste börja sätta press på våra politiker att agera. 23 april träffar Svenskt Aluminium representanter från Näringsdepartementet och Utrikes(handels)departementet för att presentera effekterna av USA’s sanktioner som drabbar Rusal och därmed direkt svensk aluminiumindustri.

Jag har stora förhoppningar på detta möte och att vi, tillsammans med EAA och övriga medlemsländers regeringar, skall finna lösningar som gör att vår aluminiumproduktion kan fortsätta utan större störningar.

Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium

Årsmöte, tullar och aktiviteter

Det händer mycket runt vår aluminiumindustri just nu. Viktig branschträff på Hooks Herrgård 16-17 april där vi bland annat skall staka ut vägen framåt. Större delen av vår industri är på plats. Se inbjudan och program nedan.

Det har varit mycket runt USA’s hot om tullar på aluminium och Svenskt Aluminium har varit aktiva. Bl.a. lyckades vi få till ett möte med handelsminister Ann Linde på Hydro i Vetlanda där vi fick möjlighet att föra fram våra medlemmars synpunkter och oro på situationen. Så här långt har USA skjutit upp detaljerna till 1 maj, men det ser ganska ljust ut.

Med ett par undantag påverkas inte våra medlemmar då direktexporten till USA är begränsad från Sverige. Men våra större företag i Sverige kommer påverkas, mest p.g.a. den tekniska kompetens som inte finns i USA och där Sverige ligger långt framme – inte minst inom området kylarväxlarband som tillverkas av Gränges.

Vi kommer dock inte ligga på latsidan utan följa utvecklingen och har bar hjälp och stöd från EAA i Bryssel.

Arbetet med projektet ”MetalKomp” är i full gång med målet att ta fram nytt modernt undervisningsmaterial om aluminium tll gymnasier, högskolor och universitet. Ett viktigt arbete för att säkra kompetensförsörjningen i vår bransch.

Hela vår industri går på högvarv och användandet av aluminium ökar stadigt. Känns bra nu så här i väntan på våren och värmen.

Passar på att önska alla medlemmar en Glad Påsk.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Stora Aluminiumdagarna 16-17 april – Hooks Herrgård

Välkomna till Stora Aluminiumdagen – som nu är Aluminiumdagarna – på vackra Hooks Herrgård 16-17 april.

Som medlem är du välkommen på Svenskt Aluminiums Årsmöte under förmiddagen, som icke medlem kan du anmäla dig till seminarie och nätverkande med svenskt aluminiumindustri.

Intresserad? Hör av dig till; Lars-Inge.arwidson@svensktaluminium.se

Inbjudan Stora Aluminiumdagarna

Program Aluminiumdagarna