2024 – Nytt år, nya möjligheter

Så har vi då rullat in i 2024 och vi kan väl lägga 2023 bakom oss som inte det bästa året – vare sig för vår industri eller för världen. Rysslands angreppskrig fortsätter i Ukraina och nu har vi en ny konflikt i Mellanöstern. I aluminiumindustrin i Europa har vi sett 50% av primäraluminiumframställningen försvinna, marknaden vikt kraftigt (inte minst inom byggsektorn) och en Teslakonflikt som oförtjänt drabbar våra medlemmar. Vänder det 2024?

Det finns mitt i allt elände trots allt positiva signaler. Sverige börjar få kontroll på inflationen och räntorna kommer förhoppningsvis redan under våren börja sjunka – vilket ökar förutsättningar för nya investeringar.  Energipriserna håller sig på en bra nivå och är långt ifrån situationen förra vintern. Den ”gröna satsningen” tar inte paus utan fortsätter hos flera av våra medlemsföretag. Trots ett tufft år har vår industri hållit igång bra men vi ser dock kanske nu effekter av 2023 i form av varsel på sina håll.

I Svenskt Aluminium fortsätter vi hålla fokus på våra Fyra Fokusområden – Hållbar Industri, Forskning & Innovation, Kompetensförsörjning och Samhällspåverkan. Just vad gäller Forskning & Innovation väntar vi spänt på besked om det nya stora forskningsprogrammet ”Impact Innovation” (beslut 29 februari) vilket blir ganska avgörande för vårt fortsatta forskningssamarbete med stål – och gjuteriindudstrin. Vid ett positivt utfall kommer 2024 bli ett mycket intressant forskningsår som skall gynna svensk aluminiumindustri.

Även om arbetslösheten väntas stiga har vår industri fortsatt problem att hitta ”rätt” kompetens när man söker nya medarbetare. Vi hoppas vårt kompetensförsörjningsprojekt – KOMPET – skall ge oss verktyg att hjälpa våra medlemsföretag att locka ny kompetens.

Vi utvecklar samtidigt vårt samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola i partnerskapet i SPARK med mål och syfte att knyta industrin närmare akademin.

Låt oss hoppas på ett bättre 2024 på alla fronter.

Stockholm i Januari 2024

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium