Kriget i Ukraina påverkar vår industri

Det är oroliga tider – och sorgliga. Man trodde väl aldrig att man skulle få uppleva i reellt krig i vårt närområde. Även om våra tankar går i första hand till alla drabbade människor måste iv som branschorganisation också bevaka hur krisen påverkar vår aluminiumindustri här i Sverige.

I Sverige har vi inte grundmaterialet för aluminium (Bauxit) som bryts i Brasilien, Jamaica med flera. Bauxiten omvandlas till ”alumina” (eller  aluminiumoxid). Detta görs i Europa företrädesvis i Aughinish på Irland. Primäraluminiumtillverkningen som förser våra profil- och valsverk med profil- och valsgöt finns i Sundsvall och är en av våra viktigaste företag i branschen – Kubal AB! Kubal ägs av ryska företaget Rusal och hur pågående sanktioner kommer påverka Kubal i Sundsvall vet vi ännu inte, men vi hoppas på det bästa men är beredda på det värsta.

I skrivande stund pågår intensiva diskussioner hur vi på bästa sätt skall bistå Kubal att fortsätta sin verksamhet och därmed trygga försörjningen av primäraluminium i Sverige.

Ljus framtid med orosmoln!

Nu känns det ändå som vi närmat oss ett ”normalläge” vad gäller pandemin. Nu kan vi börja ses på riktigt igen. Det uppdämda behovet av det personliga mötet märktes inte minst vid Aluminiumdagarna i September på Villa Fridhem i Åby. Ett (om jag får säga det själv) mycket lyckat event och det var härligt att träffa alla branschkollegor under både intressanta och trevliga omständigheter.

Svenskt Aluminiumindustri går ”som tåget” trots historiskt höga råvarupriser och långa ledtider. Flera av våra medlemsföretag presenterar fina kvartalsrapporter och någon avmattning på marknaden syns inte. Men det finns en del orosmoln på himlen. Någon som inte skrivs så mycket om är bristen på Magnesium. 95% av världens behov av Magnesium kommer från Kina. Och Kina har beslutat stänga ner flera verk vilket skapar en brist på legeringsämnet för våra smältverk – men kommer naturligtvis också drabba ”downstream”. Vidare pågår en diskussion om införandet av importtullar (CBAM) som i nuvarande utformning inte är optimalt för vår industri. Anti-dumpingåtgärderna på profiler är beslutat men beslutet för ”rolled products” har skjutits upp nio månader och kan i värsta fall även riva upp beslutet för profiler?!

På kort sikt är läget ljust, men vi bevakar läget och gör vad vi kan för att påverka våra styrande att lyssna på vår industris behov.

På både kort och lång sikt är kompetensförsörjningsproblemet stort. Det blir svårare och svårare att hitta rätt kompetens vid nyanställningar. Och nyanställningar ser våra flesta medlemmar ut att behöva göra?! Vi hoppas i slutet av detta år få ett godkännande i Metalliska Material att dra igång ett kompetensförsörjningsprojekt som syftar till att öka attraktiviteten för vår industri och attrahera unga att söka sig till ingenjörsutbildningar.

Slutligen vill jag hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till Svenskt Aluminium styrelse. Det är Fredrik Zöögling, VD på Profilgruppen och Mats Anderssson, Elektrolyschef på Kubal som ersätter Andreas Lindberg (som gått vidare i nya utmaningar) respektive Oscar Johansson, Kubal som lämnat Sundsvall för att återvända till Stockholm.

Ha en härlig höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Mot mer normala tider

Pandemin ser ut att ebba ut och vi börjar mer och mer återgå till ett ”normalt” samhälle. Ett samhälle som också innebär att möten kan äga rum face to face.

Mot bakgrund av ett öppnare samhälle tog Svenskt Aluminium beslutet att arrangera Aluminiumdagarna 16-17 september – högst ”odigitalt”! Branschen behöver träffas vilket vi inte gjort sedan 2019 och jag är säker på att många av våra medlemmar har sett fram emot att träffa branschkollegor och prata gemensamma frågor som berör vår industri.

Inbjudan till Aluminiumdagarna går ut i veckan och jag ser fram emot att träffa så många av våra medlemmar som möjligt.

Idag ligger mycket fokus på ”Hållbarhet”! Efter vårt lyckade semniarium om ”Återvinning av Aluminium” förstod vi att just hållbarhetsfrågorna är viktiga för hela branschen – och något som vi som branschorganisation bör lägga mer tid på. Och det kommer vi göra.

Nu går vi mot semestrar men i augusti och framåt ser jag fram mot något som inte varit möjligt på mer än ett år – att besöka våra medlemmar och prata om vad DE anser viktiga frågor.

Tills dess! Ha en riktigt härlig sommar och semester så ses vi till en, förhoppningsvis, corona-fri höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Att mötas

Nu har vi under mer än ett års tid genomlidit en pandemin som, mer eller mindre, gjort det omöjligt att mötas. Digitala möten i all ära, men det personliga mötet är oslagbart. Jag har verkligen saknat att träffa våra medlemmar, att i ett nära möte diskutera med Er vad som händer i branschen, vad som är viktigt att jobba med i branschorganisationen, problem och möjligheter och vårt gemensamma nödvändiga engagemang. Att mötas, att träffas, att snacka, att nätverka har inte varit möjligt. Och det har varit ett stort avbräck i Svenskt Aluminiums arbete och aktiviteter under pandemiåret.

Under 2020 tvingades vi ställa in vår kanske viktigaste nätverksdag under året – Aluminiumdagarna! Det var tufft (och tyvärr kostsamt). Branschorganisationen är det enda forum där hela svenska aluminiumindustrin har möjlighet att träffas både under seriösa och lättsamma former. Där är vi inte konkurrenter utan kollegor i branschen. I många frågor ” sitter vi i samma båt” och det har alltid varit inspirerande att se och höra diskussionerna och allt ”small talk” mellan seminaireavsnitten och under vår gemensamma middag.

Nu hoppas jag innerligt att Aluminiumdagarna kan äga rum i höst och 16-17 september är bokade – lika den inställda konferensen 2020 på Villa Fridhem i Åby.

Se till att vaccinera er alla, stay safe så får vi mötas i september.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt luminium

 

Nytt år – Nya möjligheter

Vår industri går, med några få undantag, bra trots pågående pandemi, På sätt och viss anmärkningsvärt, men det synes som industrin som helhet tuffar på – också vår industri. Pandemin är inte över, men det ser ut att lätta och vi ställer väl alla vårt hopp till att vaccinet skall göra att vi kan börja träffas igen framåt sommaren. Jag ser fram mot att träffa våra medlemmar och framförallt diskutera de frågor Ni tycker är viktiga och hur vi kan utveckla organisationen.

Pandemin gör att vi även kommer hålla vårt årsmöte digitalt och flyttar Aluminiumdagarna till hösten (mer info kommer). Detta för det positiva med sig att vi kan utöka seminariedelen med fler intressanta föreläsare. Men det blir tyvärr som sagt väldigt lite av personliga möten under våren. Jag ser därför fram mot att höra från våra medlemmar via andra kanaler och idéer och uppslag för framtida aktiviteter.

En aktivitet som pågår är vår Aluminiumtävling. En tävling för studenter runt om på våra lärosäten att inkomma med. bidrag till hållbara, innovativa produktidéer. För mer information om tävlingen gå in på www.svensktaluminium.se/tavling. För frågor eller funderingar – kontakta Dag Holmgren – dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Andra aktiviteter som rullar på är våra FoU projekt i programmet Metalliska Material där vi i år har fler projekt igång än någonsin tidigare.

Men hopp om en ljusnande framtid!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

2020 – Det inställda året!

2020 har varit, och är fortfarande ett år vi aldrig kommer glömma, I våras när vi tvingades ställa in Aluminiumdagarna, trodde vi väl trots att att efter sommaren skulle vi kunna återuppta möten, konferenser och sociala kontakter.

Mycket av vårt arbete i Svenskt Aluminium handlar om att träffas, att interagera med våra medlemmar och skapa förutsättningar för att branschen skall kunna mötas i olika sammanhang! Inget av detta har gått att genomföra. Och vi vet fortfarande inte när allt ”blir normalt” igen. I det tysta händer det trots allt en del – inte minst inom forskningsområdet där aluminium nu har sex pågående och nya projekt. Inom ”Trade” har vi tillsammans med European Aluminium arbetat för att göra något åt importen från Kina och där EU kommissionen i  september fattade beslut om omfattande anti-dumping åtgärder mot Kina. Även om den kinesiska importen till Sverige inte är så omfattande är detta ändå en viktigt åtgärd. Inte minst på miljöområdet där vi vet att kinesiska aluminiumverk till största delen drivs av koleldad energi och släpper ut otroliga mängder CO2 i jämförelse med Europa (och inte minst Sverige) otroliga volymer,

Nu måste vi alla ta myndigheternas rekommendationer på allvar. Det vi gör rätt nu kommer vi ha glädje av framåt. Om vi alla följer rekommendationerna hoppas vi kunna se fram mot en jul som vi kan fira med nära och kära på ett sätt som ändå påminner om det normala. Okej, det blir några ”tråkiga” månader, men låt oss ta det och se fram mot ett annalkande vaccin och ett 2021 där vi igen kan träffas och utbyta tankar om framtiden för svenskt aluminiumindustri.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

 

Corona och vår industri

Det är svåra tiden – och märkliga.

Några veckor in i pandemin börjar vi se effekterna för svensk aluminiumindustri. Produktionsstoppen på Volvo och Scania och inbromsning inom övriga industrier slår hårt. Vi börjar nu se permitteringar i vår bransch och ser i dagsläget inte kanske riktigt ”peaken” av pandemins effekter.

Det är nu viktigt att de stödåtgärder som vår regering beslutat också kommer våra medlemmar till del. Kanske tuffast är läget för våra små och medelstora medlemsföretag som, genom dominoeffekten, drabbas hårt och kanske inte har samma uthållighet som våra större företag.

Från Svenskt Aluminiums sida kommer vi ge bilden av situation till vår Näringsdepartement för att påvisa de effekterna Corona-pandemin har på vår industri och att vi inte ”glöms bort” i de stödåtgärder som nu ges till industrin.. European Aluminium arbetar också aktivt för att påverka på EU-nivå.

Som en effekt tvingades vi tyvärr ställa in Aluminiumdagarna som skulle hållits i dagarna, men vi siktar på att kunna genomföra det (uppskattade) programmet i slutet av september. Håll utkik efter ”save the date”, Nån gång måste detta elända vara över!!

Tills dess – se till att ta hand om våra gamla och varandra och gör vad DU kan för att hindra att situationen blir värre än vad den är!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Aluminiumdagarna 2020

Välkommen till Aluminiumdagarna 2020.

Den 26-27 mars håller Svenskt Aluminium årsmöte och Aluminiumdagar i Åby (utanför Norrköping). Årsmöte (endast för medlemmar) och efterföljande seminariedag öppet även för icke medlemmar. Vi kommer även göra studiebesök hos Hydro Innovation & Technolgy och Gränges i Finspång. Är du intresserad att vara med – håll ögonen öppna för kommande inbjudan eller kontakta undertecknad vid eventuellt intresse.

Överkapacitet i Kina skapar oro

I slutet av oktober deltog Svenskt Aluminium vid European Aluminiums höstkonferens in Montreux. En av de överskuggande frågorna som diskuterades var oron för det flöde av aluminium som strömmar in i Europa och som nu blir allt tydligare. Tidigare har man mycket pratat om primäraluminium, men nu ser man att även exporten från Kina av s.k. ”semi-produkter” som plåt och profiler ökar kraftigt. Svenskt Aluminium kommer, tillsammans med European Aluminium, och kanske framförallt tillsammans med våra nordiska grannar arbeta för att våra styrande tar detta ”hot” på allvar och vidtar åtgärder för att motverka ”dumping” av priser på villkor som inte är förenligna med ”free trade”.

Ett annat område som diskuterades var ”Safety”. Anställda som jobbar i vår industri skall ha en säker arbetsmiljö och veta att man alltid kommer hem frisk från jobbet. På mötet i Montreux konstaterades att det är en bit kvar till de uppsatta målen. Olyckor händer men vi måste göra allt vi kan för att undvika dem – och ”noll-visionen” gäller. Ett sätt att möta detta är att dela med sig av erfarenheter inom branschen, vilket Hydro gjorde, och att denna information hjälper andra företag att inte göra samma misstag. Det konsaterades att mycket av de olyckor som trots allt sker beror på ”beteende”, att man struntar i föreskrifter eller slarvar. I Europa varierar det kraftigt från företag som har mycket bra siffror till företag som har mycket långt kvar till målen. Branschen måste göra sitt yttersta för att hitta vägar till att göra våra arbetsplatser säkra!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Spännande höst

För oss flesta är semestern över och det är dags att ”kavla upp ärmarna” för en spännande höst.

För Svenskt Aluminium är en av höstens större satsningar medverkan i programmet ”Metalliska Material” på Innodex i samband med Elmia Subcontractor i november. Svenskt Aluminium är (traditionsenligt) med på Subcontractor med egen monter där vi presenterar vår verksamhet och berättar om vad vi arbetar med. Men i år är vi också med på Innodex där fokus ligger på Framtidens Material. Vi gör detta tillsammans med stål- och gjuteribranschen där respektive bransch visar på FoU projekt, innovationer och förhoppningsvis intressanta föreläsare (ej klart i skrivande stund).

Vi hoppas också i höst att kunna dra igång det efterlängtade ”Ytklassificeringsprojektet” som tyvärr inte blev beviljat av Vinnova 2019. Ansökan har nu omarbetats och har inte minst ett otroligt starkt stöd i industriledet.

Inom politiken är det ganska lugnt just nu efter det att sanktionerna mot Kubal ebbat ut och inga synliga effekter har setts efter Trumps tullar på aluminium (och stål). It’s business as usual.

På Europanivå har vi en ny uppsättning politiker i EU parlamentet. Här arbetar vi tillsammans med European Aluminium för att komma närmare våra politiker med ”våra” frågor och etablera kontakt för att våra nya folkvalda representanter skall veta att vi har en betydande aluminiumindustri i Sverige – inte bara stål och skog.

Vi ser fram mot ett fortsatt givande samarbete med våra medlemmar och hoppas även på en större interaktion mellan medlemmar och branschorganisationen. Vi önskar gärna höra från Er om tankar, idéer eller uppslag till områden där vi kanske behöver vara mer aktiva.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium