2024 – Nytt år, nya möjligheter

Så har vi då rullat in i 2024 och vi kan väl lägga 2023 bakom oss som inte det bästa året – vare sig för vår industri eller för världen. Rysslands angreppskrig fortsätter i Ukraina och nu har vi en ny konflikt i Mellanöstern. I aluminiumindustrin i Europa har vi sett 50% av primäraluminiumframställningen försvinna, marknaden vikt kraftigt (inte minst inom byggsektorn) och en Teslakonflikt som oförtjänt drabbar våra medlemmar. Vänder det 2024?

Det finns mitt i allt elände trots allt positiva signaler. Sverige börjar få kontroll på inflationen och räntorna kommer förhoppningsvis redan under våren börja sjunka – vilket ökar förutsättningar för nya investeringar.  Energipriserna håller sig på en bra nivå och är långt ifrån situationen förra vintern. Den ”gröna satsningen” tar inte paus utan fortsätter hos flera av våra medlemsföretag. Trots ett tufft år har vår industri hållit igång bra men vi ser dock kanske nu effekter av 2023 i form av varsel på sina håll.

I Svenskt Aluminium fortsätter vi hålla fokus på våra Fyra Fokusområden – Hållbar Industri, Forskning & Innovation, Kompetensförsörjning och Samhällspåverkan. Just vad gäller Forskning & Innovation väntar vi spänt på besked om det nya stora forskningsprogrammet ”Impact Innovation” (beslut 29 februari) vilket blir ganska avgörande för vårt fortsatta forskningssamarbete med stål – och gjuteriindudstrin. Vid ett positivt utfall kommer 2024 bli ett mycket intressant forskningsår som skall gynna svensk aluminiumindustri.

Även om arbetslösheten väntas stiga har vår industri fortsatt problem att hitta ”rätt” kompetens när man söker nya medarbetare. Vi hoppas vårt kompetensförsörjningsprojekt – KOMPET – skall ge oss verktyg att hjälpa våra medlemsföretag att locka ny kompetens.

Vi utvecklar samtidigt vårt samarbete med Jönköpings Tekniska Högskola i partnerskapet i SPARK med mål och syfte att knyta industrin närmare akademin.

Låt oss hoppas på ett bättre 2024 på alla fronter.

Stockholm i Januari 2024

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Hösten 2023

Just kommit ur hängmattan efter en bra (om än blöt) semester och lyssnar på ekonominyheter på radio, Det är inte uppyftande! Det är inte bara inflation, krig i Ukraina, höga matpriser etc, etc. Men det som är nytt är att man säger att nu börjar även industrin i Sverige känna av de tuffare tiderna. Hela 2022 och första halvan av 2023 har vår industri ”tuffat på” bra och orderböckerna har sett bra ut. Kanske är det så att vi nu ser effekterna av att byggbranschen bromsar in, att bilindustrin börjar komma ikapp med sina leveranser och det är detta även aluminiumindustrin börjar känna av?

Det är inte otroligt att det är så.

Men – Jag känner trots allt ovanstående att svensk aluminiumindustri står stark. Användandet av aluminium ökar på många områden – inte minst i den elektrifiering av samhället som pågår. Aluminium är fortfarande ”material of choice” inom många områden.

I Svenskt Aluminium har jag samtidigt under det senaste året känt av en mycket positiv trend; Samarbetet i branschen har stärkts och våra medlemsföretag har idag en mycket positiv inställning att tillsammans lösa de utmaningar vår industri står inför. Det gäller inte bara forskning (där fler och fler medlemsföretag senaste året deltagit i rena forskningsprojekt i Metalliska Material) men också gäller det gäller att gemensamt lösa CO2-frågan och utmaningen med kompetensförsörjning. Allt detta sammantaget gör att jag ser positivt på hösten och att vi kommer ut ur en lågkonjunktur starkare än någonsin.

Nu blickar vi framåt! Aluminimudagarna i september som samlar branschen, fortsatt satsning på forskning i arbetet med ansökan till Impact Innovation och Elmia Subcontractor som vi utvecklar vidare tillsammans med stål- och gjuteriindustrin.

Ha en bra höst!

//Lars-Inge

2023 – Hur blir det?

2023 fortsätter som 2022 slutade. Ingen lösning på konflikten i Ukraina, inflationen fortsätter stiga och vi ser (tyvärr) marknaden vika något. Vi är helt säkert på väg in i en lågkonjunktur som kan bli långvarig.

Den stora frågan vi arbetat med under hösten var naturligtvis energifrågan och hur de höga elpriserna påverkar vår industri. Vi har haft ett antal möten med representanter för regeringen och framfört vår oro och frustration. Nu kom, efter mycket ”om och men” beskedet att stödet kommer. Men exakt när och hur vet vi i skrivande stund inte. Vi släpper naturligtvis inte denna frågan utan följer utvecklingen och kommer fortsatt ha en dialog med Närings- och Energidepartementet.

Det som talar för vårt material i den situation vi befinner oss i är att behovet av produkter i aluminium helt klart ökar, Inte minst genom elektrifieringen av samhället och bilindustrin. Vårt ständiga arbete med ”den gröna omställningen” gör också vårt material mer attraktivt. I ett europaperspektiv är svenskt aluminium kanske grönast i Europa. Snittet för CO2-ustläpp i Europa är ca 7 kg CO2 per kilo aluminium, I Sverige har vi värden just under 4 kg CO2 per kilo aluminium. Men vi är naturligtvis inte nöjda där. Vi (och flera av våra medlemmar) driver idag ett antal projekt (främst inom programmet Metalliska Material) att ytterligare minska aluminium påverkan på vår miljö avseende CO2, energieffektivisering, återvinning och hantering av restprodukter.

En annan utmaning som kommer vara i fokus är rekrytering av nya medarbetare till vår industri – och kanske framförallt – hur lockar vi unga till metallindustrin. Kompetensförsörjningen till vår industri är ett stort problem idag och det kommer, om inget görs, bli ett än större då färre unga söker sig till tekniska utbildningar och till industrin. Ett annat faktum är att vår industri inte finns i storstäderna (som lockar många unga) utan i landsortskommuner och glesbygd. Vi har ett jobb att göra här. Just nu driver vi två projekt med syfte att öka attraktiviteten för att arbeta i den faktiskt spännande industri som aluminiumindustrin är.

Men låt oss försöka vara positiva. Vi har ett fantastiskt material, ett ökat behov (dock i en vikande konjunktur) och en väldigt kompetent och professionell aluminiumindustri i Sverige.

Ser fram mot att se de ljusa signalerna och ett fortsatt bra samarbete med våra medlemmar.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

En höst med flera utmaningar

Vi har ett krig i Ukraina, rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig råvarumarknad. Man säger att vi går mot en lågkonjunktur 2023 med en återhämtning under 2024. Paradoxalt nog går svensk industri bra. Arbetslösheten minskar och företagen har relativt fyllda orderböcker. Så vad ska man tro om hösten?

Ett vet vi, svensk aluminiumindustri står stark. Nya produkter i aluminium (i alla former) ser dagens ljus och det är inget fel på innovationsförmågan i svensk industri.

Men hur tacklar vi då de utmaningar vi står inför. Ett är att svensk aluminiumindustri håller samman! Vi sitter alla i samma (aluminium)båt. Inte när det gäller marknaden – den får företagen sköta. Den lägger sig inte branschorganisationen i. Men de fokusområden Svenskt Aluminium spikat för kommande tre år är något som alla företag i branschen kan samlas runt.

Det gäller;

En hållbar industri. Återvinningen av ”post consumer scrap) måste öka. Marknaden kräver mer och mer producerat av återvunnet material.Vi måste sänkar vårt CO2 avtryck!! Även om vi i Sverige ligger på en ”bra” nivå jämfört med övriga Europa räcker det inte. Vi behöver göra mer. Ta hand om våra restprodukter och kanske till och med kunna kapitaliser på dem?! Kompetensförsörjningen; I stort sett alla våra medlemsföretag söker nya medarbetare och ny kompetens. Och den är svår att hitta. Färre ungdomar väljer teknisk utbildning och de ingenjörer vi behöver finns snart inte. Det sägs att 2030 kommer svensk industri sakna 30.000 ingenjörer – och de som finns skall vi konkurrera om. Vi måste arbetar för att öka intresset hos unga att jobba i indudsti (och helst i vår industri) och metodiskt ”bearbeta” skolor och akademi att visa att det finns en intressant uppgift i vår industri. Forskning. För att fortsatt ligga i framkant och konkurrera med övriga världen måste vi låta akademi och institut – tillsammans med våra företag – anta utmaningar att forska fram nya, effektivare, miljövänligare och konkurrenskraftiga lösningar. I vårt samarbete med stål- och gjuteriindustrin i programmet Metalliska Material, har vi den möjligheten. Samhällspåverkan; Regler, lagar, förordningar, energiproduktion m.m bestäms av våra folkvalda politiker. Politiker går att påverkar – och i ett första steg göra dem medvetna om att vi de facto HAR en aluminiumindustri i Sverige och informera om de utmaningar vi står inför.

Tillsammans med våra medlemsföretag ser vi fram mot att möta dessa utmaningar och hoppas på en positiv utveckling på alla områden som nämndes inlednigsvis.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Kriget i Ukraina påverkar vår industri

Det är oroliga tider – och sorgliga. Man trodde väl aldrig att man skulle få uppleva i reellt krig i vårt närområde. Även om våra tankar går i första hand till alla drabbade människor måste iv som branschorganisation också bevaka hur krisen påverkar vår aluminiumindustri här i Sverige.

I Sverige har vi inte grundmaterialet för aluminium (Bauxit) som bryts i Brasilien, Jamaica med flera. Bauxiten omvandlas till ”alumina” (eller  aluminiumoxid). Detta görs i Europa företrädesvis i Aughinish på Irland. Primäraluminiumtillverkningen som förser våra profil- och valsverk med profil- och valsgöt finns i Sundsvall och är en av våra viktigaste företag i branschen – Kubal AB! Kubal ägs av ryska företaget Rusal och hur pågående sanktioner kommer påverka Kubal i Sundsvall vet vi ännu inte, men vi hoppas på det bästa men är beredda på det värsta.

I skrivande stund pågår intensiva diskussioner hur vi på bästa sätt skall bistå Kubal att fortsätta sin verksamhet och därmed trygga försörjningen av primäraluminium i Sverige.

Ljus framtid med orosmoln!

Nu känns det ändå som vi närmat oss ett ”normalläge” vad gäller pandemin. Nu kan vi börja ses på riktigt igen. Det uppdämda behovet av det personliga mötet märktes inte minst vid Aluminiumdagarna i September på Villa Fridhem i Åby. Ett (om jag får säga det själv) mycket lyckat event och det var härligt att träffa alla branschkollegor under både intressanta och trevliga omständigheter.

Svenskt Aluminiumindustri går ”som tåget” trots historiskt höga råvarupriser och långa ledtider. Flera av våra medlemsföretag presenterar fina kvartalsrapporter och någon avmattning på marknaden syns inte. Men det finns en del orosmoln på himlen. Någon som inte skrivs så mycket om är bristen på Magnesium. 95% av världens behov av Magnesium kommer från Kina. Och Kina har beslutat stänga ner flera verk vilket skapar en brist på legeringsämnet för våra smältverk – men kommer naturligtvis också drabba ”downstream”. Vidare pågår en diskussion om införandet av importtullar (CBAM) som i nuvarande utformning inte är optimalt för vår industri. Anti-dumpingåtgärderna på profiler är beslutat men beslutet för ”rolled products” har skjutits upp nio månader och kan i värsta fall även riva upp beslutet för profiler?!

På kort sikt är läget ljust, men vi bevakar läget och gör vad vi kan för att påverka våra styrande att lyssna på vår industris behov.

På både kort och lång sikt är kompetensförsörjningsproblemet stort. Det blir svårare och svårare att hitta rätt kompetens vid nyanställningar. Och nyanställningar ser våra flesta medlemmar ut att behöva göra?! Vi hoppas i slutet av detta år få ett godkännande i Metalliska Material att dra igång ett kompetensförsörjningsprojekt som syftar till att öka attraktiviteten för vår industri och attrahera unga att söka sig till ingenjörsutbildningar.

Slutligen vill jag hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna till Svenskt Aluminium styrelse. Det är Fredrik Zöögling, VD på Profilgruppen och Mats Anderssson, Elektrolyschef på Kubal som ersätter Andreas Lindberg (som gått vidare i nya utmaningar) respektive Oscar Johansson, Kubal som lämnat Sundsvall för att återvända till Stockholm.

Ha en härlig höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Mot mer normala tider

Pandemin ser ut att ebba ut och vi börjar mer och mer återgå till ett ”normalt” samhälle. Ett samhälle som också innebär att möten kan äga rum face to face.

Mot bakgrund av ett öppnare samhälle tog Svenskt Aluminium beslutet att arrangera Aluminiumdagarna 16-17 september – högst ”odigitalt”! Branschen behöver träffas vilket vi inte gjort sedan 2019 och jag är säker på att många av våra medlemmar har sett fram emot att träffa branschkollegor och prata gemensamma frågor som berör vår industri.

Inbjudan till Aluminiumdagarna går ut i veckan och jag ser fram emot att träffa så många av våra medlemmar som möjligt.

Idag ligger mycket fokus på ”Hållbarhet”! Efter vårt lyckade semniarium om ”Återvinning av Aluminium” förstod vi att just hållbarhetsfrågorna är viktiga för hela branschen – och något som vi som branschorganisation bör lägga mer tid på. Och det kommer vi göra.

Nu går vi mot semestrar men i augusti och framåt ser jag fram mot något som inte varit möjligt på mer än ett år – att besöka våra medlemmar och prata om vad DE anser viktiga frågor.

Tills dess! Ha en riktigt härlig sommar och semester så ses vi till en, förhoppningsvis, corona-fri höst!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Att mötas

Nu har vi under mer än ett års tid genomlidit en pandemin som, mer eller mindre, gjort det omöjligt att mötas. Digitala möten i all ära, men det personliga mötet är oslagbart. Jag har verkligen saknat att träffa våra medlemmar, att i ett nära möte diskutera med Er vad som händer i branschen, vad som är viktigt att jobba med i branschorganisationen, problem och möjligheter och vårt gemensamma nödvändiga engagemang. Att mötas, att träffas, att snacka, att nätverka har inte varit möjligt. Och det har varit ett stort avbräck i Svenskt Aluminiums arbete och aktiviteter under pandemiåret.

Under 2020 tvingades vi ställa in vår kanske viktigaste nätverksdag under året – Aluminiumdagarna! Det var tufft (och tyvärr kostsamt). Branschorganisationen är det enda forum där hela svenska aluminiumindustrin har möjlighet att träffas både under seriösa och lättsamma former. Där är vi inte konkurrenter utan kollegor i branschen. I många frågor ” sitter vi i samma båt” och det har alltid varit inspirerande att se och höra diskussionerna och allt ”small talk” mellan seminaireavsnitten och under vår gemensamma middag.

Nu hoppas jag innerligt att Aluminiumdagarna kan äga rum i höst och 16-17 september är bokade – lika den inställda konferensen 2020 på Villa Fridhem i Åby.

Se till att vaccinera er alla, stay safe så får vi mötas i september.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt luminium

 

Nytt år – Nya möjligheter

Vår industri går, med några få undantag, bra trots pågående pandemi, På sätt och viss anmärkningsvärt, men det synes som industrin som helhet tuffar på – också vår industri. Pandemin är inte över, men det ser ut att lätta och vi ställer väl alla vårt hopp till att vaccinet skall göra att vi kan börja träffas igen framåt sommaren. Jag ser fram mot att träffa våra medlemmar och framförallt diskutera de frågor Ni tycker är viktiga och hur vi kan utveckla organisationen.

Pandemin gör att vi även kommer hålla vårt årsmöte digitalt och flyttar Aluminiumdagarna till hösten (mer info kommer). Detta för det positiva med sig att vi kan utöka seminariedelen med fler intressanta föreläsare. Men det blir tyvärr som sagt väldigt lite av personliga möten under våren. Jag ser därför fram mot att höra från våra medlemmar via andra kanaler och idéer och uppslag för framtida aktiviteter.

En aktivitet som pågår är vår Aluminiumtävling. En tävling för studenter runt om på våra lärosäten att inkomma med. bidrag till hållbara, innovativa produktidéer. För mer information om tävlingen gå in på www.svensktaluminium.se/tavling. För frågor eller funderingar – kontakta Dag Holmgren – dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Andra aktiviteter som rullar på är våra FoU projekt i programmet Metalliska Material där vi i år har fler projekt igång än någonsin tidigare.

Men hopp om en ljusnande framtid!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

2020 – Det inställda året!

2020 har varit, och är fortfarande ett år vi aldrig kommer glömma, I våras när vi tvingades ställa in Aluminiumdagarna, trodde vi väl trots att att efter sommaren skulle vi kunna återuppta möten, konferenser och sociala kontakter.

Mycket av vårt arbete i Svenskt Aluminium handlar om att träffas, att interagera med våra medlemmar och skapa förutsättningar för att branschen skall kunna mötas i olika sammanhang! Inget av detta har gått att genomföra. Och vi vet fortfarande inte när allt ”blir normalt” igen. I det tysta händer det trots allt en del – inte minst inom forskningsområdet där aluminium nu har sex pågående och nya projekt. Inom ”Trade” har vi tillsammans med European Aluminium arbetat för att göra något åt importen från Kina och där EU kommissionen i  september fattade beslut om omfattande anti-dumping åtgärder mot Kina. Även om den kinesiska importen till Sverige inte är så omfattande är detta ändå en viktigt åtgärd. Inte minst på miljöområdet där vi vet att kinesiska aluminiumverk till största delen drivs av koleldad energi och släpper ut otroliga mängder CO2 i jämförelse med Europa (och inte minst Sverige) otroliga volymer,

Nu måste vi alla ta myndigheternas rekommendationer på allvar. Det vi gör rätt nu kommer vi ha glädje av framåt. Om vi alla följer rekommendationerna hoppas vi kunna se fram mot en jul som vi kan fira med nära och kära på ett sätt som ändå påminner om det normala. Okej, det blir några ”tråkiga” månader, men låt oss ta det och se fram mot ett annalkande vaccin och ett 2021 där vi igen kan träffas och utbyta tankar om framtiden för svenskt aluminiumindustri.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium