2023 – Hur blir det?

2023 fortsätter som 2022 slutade. Ingen lösning på konflikten i Ukraina, inflationen fortsätter stiga och vi ser (tyvärr) marknaden vika något. Vi är helt säkert på väg in i en lågkonjunktur som kan bli långvarig.

Den stora frågan vi arbetat med under hösten var naturligtvis energifrågan och hur de höga elpriserna påverkar vår industri. Vi har haft ett antal möten med representanter för regeringen och framfört vår oro och frustration. Nu kom, efter mycket ”om och men” beskedet att stödet kommer. Men exakt när och hur vet vi i skrivande stund inte. Vi släpper naturligtvis inte denna frågan utan följer utvecklingen och kommer fortsatt ha en dialog med Närings- och Energidepartementet.

Det som talar för vårt material i den situation vi befinner oss i är att behovet av produkter i aluminium helt klart ökar, Inte minst genom elektrifieringen av samhället och bilindustrin. Vårt ständiga arbete med ”den gröna omställningen” gör också vårt material mer attraktivt. I ett europaperspektiv är svenskt aluminium kanske grönast i Europa. Snittet för CO2-ustläpp i Europa är ca 7 kg CO2 per kilo aluminium, I Sverige har vi värden just under 4 kg CO2 per kilo aluminium. Men vi är naturligtvis inte nöjda där. Vi (och flera av våra medlemmar) driver idag ett antal projekt (främst inom programmet Metalliska Material) att ytterligare minska aluminium påverkan på vår miljö avseende CO2, energieffektivisering, återvinning och hantering av restprodukter.

En annan utmaning som kommer vara i fokus är rekrytering av nya medarbetare till vår industri – och kanske framförallt – hur lockar vi unga till metallindustrin. Kompetensförsörjningen till vår industri är ett stort problem idag och det kommer, om inget görs, bli ett än större då färre unga söker sig till tekniska utbildningar och till industrin. Ett annat faktum är att vår industri inte finns i storstäderna (som lockar många unga) utan i landsortskommuner och glesbygd. Vi har ett jobb att göra här. Just nu driver vi två projekt med syfte att öka attraktiviteten för att arbeta i den faktiskt spännande industri som aluminiumindustrin är.

Men låt oss försöka vara positiva. Vi har ett fantastiskt material, ett ökat behov (dock i en vikande konjunktur) och en väldigt kompetent och professionell aluminiumindustri i Sverige.

Ser fram mot att se de ljusa signalerna och ett fortsatt bra samarbete med våra medlemmar.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium