Det är inte över än!

Det lugnade ner sig på aluminiummarknaden lite grann efter att Trump-administrationen skjutit på beslutet om införande av tullar på stål och aluminium till 1 juni och Rusal/Kubal affären fick en tidsfrist till 23 oktober. Men det är inte över än!

De uppskjutna åtgärderna skapar ändå oro på aluminiummarkanden och det är inte bra. Oro innebär instabilitet på LME börsen och svårigheter för marknaden att förutse hur råvarupriset kommer ser ut på sikt.

De 1 juni vet vi om tullarna kommer permanentas eller inte. Idag ser det dock ut som om EU söker någon form av överenskommelse om dessa tullar (läs DI 7/5).

När det gäller Kubal (som ägs av ryska Rusal) ”rullar hjulen” igen. Man producerar och levererar som vanligt, Trump-administrationen gav en tidsfrist till 23 oktober för att ge företag som gör affärer med Rusal en möjlighet att antingen avsluta eller förändra sin affärsrelation med Rusal. Samtidigt annonsers att Oleg Daripaska, som är huvudägare till Rusal och föremålet för sanktionerna, väntas träda tillbaka och minska sitt ägande och kontroll av Rusal. Detta skulle i så fall förhoppningsvis innebära att USA tar bort sanktionerna mot Rusal. Men detta vet vi alltså först efter den 23 oktober.

Kubal, som samtidigt brottats med att få till sin elförsörjning utan alltför höga kostnader, ser ut att ha lösningar på gång som gör att Kubal är ”back in business” igen.

Stockholm 7 maj 2018.

Lars-Inge Arwidson