Årsmöte och Aluminiumdagar i Växjö

11-12 april håller Svenskt Aluminium – Aluminiumdagarna i Växjö. Temat denna gång är ”Kompetensförsörjningen till aluminiumindustrin”. Vi vet att det redan idag är svårt att rekrytera nya unga medarbetare till metallindustrin generellt och, vårt fall, till aluminiumindustrin i synnerhet.

Under Aluminiumdagarna belyser vi problemet och lyssnar till intressanta föredragare som berättar om de aktiviteter som pågår för en attraktivare syn på metallindustrin bland unga.

Vill du vara med på Aluminiumdagarna – hör av dig till Lars-Inge.arwidson@svensktaluminium.se