Överkapacitet i Kina skapar oro

I slutet av oktober deltog Svenskt Aluminium vid European Aluminiums höstkonferens in Montreux. En av de överskuggande frågorna som diskuterades var oron för det flöde av aluminium som strömmar in i Europa och som nu blir allt tydligare. Tidigare har man mycket pratat om primäraluminium, men nu ser man att även exporten från Kina av s.k. ”semi-produkter” som plåt och profiler ökar kraftigt. Svenskt Aluminium kommer, tillsammans med European Aluminium, och kanske framförallt tillsammans med våra nordiska grannar arbeta för att våra styrande tar detta ”hot” på allvar och vidtar åtgärder för att motverka ”dumping” av priser på villkor som inte är förenligna med ”free trade”.

Ett annat område som diskuterades var ”Safety”. Anställda som jobbar i vår industri skall ha en säker arbetsmiljö och veta att man alltid kommer hem frisk från jobbet. På mötet i Montreux konstaterades att det är en bit kvar till de uppsatta målen. Olyckor händer men vi måste göra allt vi kan för att undvika dem – och ”noll-visionen” gäller. Ett sätt att möta detta är att dela med sig av erfarenheter inom branschen, vilket Hydro gjorde, och att denna information hjälper andra företag att inte göra samma misstag. Det konsaterades att mycket av de olyckor som trots allt sker beror på ”beteende”, att man struntar i föreskrifter eller slarvar. I Europa varierar det kraftigt från företag som har mycket bra siffror till företag som har mycket långt kvar till målen. Branschen måste göra sitt yttersta för att hitta vägar till att göra våra arbetsplatser säkra!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium