Höst – och nya utmaningar

Välkomna tillbaka efter en, förhoppningsvis, skön och inte minst varm sommar.

Hösten för Svenskt Aluminium blir spännande. Vår stora aktivitet i höst blir Elmia Subcontractor där vi planerar en ”Aluminiumdag” men intressanta föreläsare om materialval generellt och aluminium i synnerhet. Håll utkik efter en inbjudan till den 15 november på vår hemsida eller på Elmias information.

Arbetet med nya Aluminiumläran pågår och vi skall ha en första enklare utgåva klar under hösten för att sedan gå vidare med mer avancerat modernt utbildningsmaterial till högskolor och universitet.

Donald Trump är fortfarande ett orosmoment i vår bransch. 23 oktober vet vi hur USA ställer sig till fortsatta sanktioner och vad som händer med tullarna på aluminium. Vi har dock dialog med Närings- och Utrikeshandelsdepartementet i frågan.  Nu stundar i och för sig ett val, och det kan betyda att de kontakter vi byggt upp – och faktiskt fått aluminium på regeringens agenda som en viktig industri för Sverige – måste förnyas och breddas.

Vi kommer också i höst försöka utveckla vårt samarbete med våra nordiska grannar. Svensk aluminiumindustri är förhållandevis liten i ett europeiskt sammanhang och vi kan bli starkare i norden genom ett tätare samarbete över våra landsgränser. Något som gynnar hela branschen.

Samarbetet med Jernkontoret i sökandet efter finansiering av intressanta projekt fortgår likväl som samarbetet med Gjuteriföreningen för att bjuda in också aluminiumgjutarna till närmare samarbete.

Konjunkturen är fortfarande stark och våra medlemmar har fulla orderböcker vilket naturligtvis är glädjande. Men det finns orosmoln i form av tullar, sanktioner, situationen i Turkiet och hotet om kinesiskt inflöde av aluminium till Europa.

Sensommar kan också vara härlig, och än har inte mörkret kommit – i någon bemärkelse.

Bästa hälsningar

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium