En höst med flera utmaningar

Vi har ett krig i Ukraina, rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig råvarumarknad. Man säger att vi går mot en lågkonjunktur 2023 med en återhämtning under 2024. Paradoxalt nog går svensk industri bra. Arbetslösheten minskar och företagen har relativt fyllda orderböcker. Så vad ska man tro om hösten?

Ett vet vi, svensk aluminiumindustri står stark. Nya produkter i aluminium (i alla former) ser dagens ljus och det är inget fel på innovationsförmågan i svensk industri.

Men hur tacklar vi då de utmaningar vi står inför. Ett är att svensk aluminiumindustri håller samman! Vi sitter alla i samma (aluminium)båt. Inte när det gäller marknaden – den får företagen sköta. Den lägger sig inte branschorganisationen i. Men de fokusområden Svenskt Aluminium spikat för kommande tre år är något som alla företag i branschen kan samlas runt.

Det gäller;

En hållbar industri. Återvinningen av ”post consumer scrap) måste öka. Marknaden kräver mer och mer producerat av återvunnet material.Vi måste sänkar vårt CO2 avtryck!! Även om vi i Sverige ligger på en ”bra” nivå jämfört med övriga Europa räcker det inte. Vi behöver göra mer. Ta hand om våra restprodukter och kanske till och med kunna kapitaliser på dem?! Kompetensförsörjningen; I stort sett alla våra medlemsföretag söker nya medarbetare och ny kompetens. Och den är svår att hitta. Färre ungdomar väljer teknisk utbildning och de ingenjörer vi behöver finns snart inte. Det sägs att 2030 kommer svensk industri sakna 30.000 ingenjörer – och de som finns skall vi konkurrera om. Vi måste arbetar för att öka intresset hos unga att jobba i indudsti (och helst i vår industri) och metodiskt ”bearbeta” skolor och akademi att visa att det finns en intressant uppgift i vår industri. Forskning. För att fortsatt ligga i framkant och konkurrera med övriga världen måste vi låta akademi och institut – tillsammans med våra företag – anta utmaningar att forska fram nya, effektivare, miljövänligare och konkurrenskraftiga lösningar. I vårt samarbete med stål- och gjuteriindustrin i programmet Metalliska Material, har vi den möjligheten. Samhällspåverkan; Regler, lagar, förordningar, energiproduktion m.m bestäms av våra folkvalda politiker. Politiker går att påverkar – och i ett första steg göra dem medvetna om att vi de facto HAR en aluminiumindustri i Sverige och informera om de utmaningar vi står inför.

Tillsammans med våra medlemsföretag ser vi fram mot att möta dessa utmaningar och hoppas på en positiv utveckling på alla områden som nämndes inlednigsvis.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium