Det lackar mot Jul!

Elmia Subcontractor var bra för Svenskt Aluminium där vi både knöt nya kontakter och träffade ”gamla”. Också årt seminarium – Valet av Material – var både välbesökt och lyckat. Ett 50-tal deltagare fick lyssna till flera intressanta föreläsare om materialval generellt, och aluminium i synnerhet.

Det går mot slutet av 2018 och vad vi framförallt hoppas på just nu är positiva besked vad gäller USA att lyfta sanktionerna mot Rusal som orättfärdigt drabbar Kubal. Det finns vissa signaler som tyder på att det går åt rätt håll.

För Svenskt Aluminium är siktet framåt inställt på några saker:

  • Nya Aluminiumläran och Basfakta om aluminium är klara och ute på remiss. Vi räknar med att de skall finnas klara för beställning under Q1 2019.
  • Kompetensförsörjning – Det börjar bli allmänt känt att det blir allt svårare att rekrytera välutbildad personal till vår industri. Svenskt Aluminium deltar i ett antal projekt tillsammans med Jernkontoret för att öka attraktiviteten för aluminiumbranschen samtidigt som vi intensifierar vårt informationsarbete mot skolorna genom deltagande på arbetsmarknadsdagar (KTH, Jönköping Univiersitet och Linköpings Universitiet närmaste tiden). Ett otroligt viktigt arbete där vi hoppas på våra medlemmars stöd.
  • Ytklassprojektet – som vi tyvärr fick avslag på ifrån Vinnova. Men vi ger oss inte. Vi arbetar på alternativ finansiering och tror oss ha en lösning i början av 2019.

Om detta blir mitt sista blogginlägg för i år vet jag inte än. Om så skulle vara fallet passar jag på att önska alla medlemmar (och tillkommande medlemmar) en rikigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Stockholm i november 2018

Lars-Inge Arwidson