Aluminiumdagarna 2020

Välkommen till Aluminiumdagarna 2020.

Den 26-27 mars håller Svenskt Aluminium årsmöte och Aluminiumdagar i Åby (utanför Norrköping). Årsmöte (endast för medlemmar) och efterföljande seminariedag öppet även för icke medlemmar. Vi kommer även göra studiebesök hos Hydro Innovation & Technolgy och Gränges i Finspång. Är du intresserad att vara med – håll ögonen öppna för kommande inbjudan eller kontakta undertecknad vid eventuellt intresse.

Överkapacitet i Kina skapar oro

I slutet av oktober deltog Svenskt Aluminium vid European Aluminiums höstkonferens in Montreux. En av de överskuggande frågorna som diskuterades var oron för det flöde av aluminium som strömmar in i Europa och som nu blir allt tydligare. Tidigare har man mycket pratat om primäraluminium, men nu ser man att även exporten från Kina av s.k. ”semi-produkter” som plåt och profiler ökar kraftigt. Svenskt Aluminium kommer, tillsammans med European Aluminium, och kanske framförallt tillsammans med våra nordiska grannar arbeta för att våra styrande tar detta ”hot” på allvar och vidtar åtgärder för att motverka ”dumping” av priser på villkor som inte är förenligna med ”free trade”.

Ett annat område som diskuterades var ”Safety”. Anställda som jobbar i vår industri skall ha en säker arbetsmiljö och veta att man alltid kommer hem frisk från jobbet. På mötet i Montreux konstaterades att det är en bit kvar till de uppsatta målen. Olyckor händer men vi måste göra allt vi kan för att undvika dem – och ”noll-visionen” gäller. Ett sätt att möta detta är att dela med sig av erfarenheter inom branschen, vilket Hydro gjorde, och att denna information hjälper andra företag att inte göra samma misstag. Det konsaterades att mycket av de olyckor som trots allt sker beror på ”beteende”, att man struntar i föreskrifter eller slarvar. I Europa varierar det kraftigt från företag som har mycket bra siffror till företag som har mycket långt kvar till målen. Branschen måste göra sitt yttersta för att hitta vägar till att göra våra arbetsplatser säkra!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Spännande höst

För oss flesta är semestern över och det är dags att ”kavla upp ärmarna” för en spännande höst.

För Svenskt Aluminium är en av höstens större satsningar medverkan i programmet ”Metalliska Material” på Innodex i samband med Elmia Subcontractor i november. Svenskt Aluminium är (traditionsenligt) med på Subcontractor med egen monter där vi presenterar vår verksamhet och berättar om vad vi arbetar med. Men i år är vi också med på Innodex där fokus ligger på Framtidens Material. Vi gör detta tillsammans med stål- och gjuteribranschen där respektive bransch visar på FoU projekt, innovationer och förhoppningsvis intressanta föreläsare (ej klart i skrivande stund).

Vi hoppas också i höst att kunna dra igång det efterlängtade ”Ytklassificeringsprojektet” som tyvärr inte blev beviljat av Vinnova 2019. Ansökan har nu omarbetats och har inte minst ett otroligt starkt stöd i industriledet.

Inom politiken är det ganska lugnt just nu efter det att sanktionerna mot Kubal ebbat ut och inga synliga effekter har setts efter Trumps tullar på aluminium (och stål). It’s business as usual.

På Europanivå har vi en ny uppsättning politiker i EU parlamentet. Här arbetar vi tillsammans med European Aluminium för att komma närmare våra politiker med ”våra” frågor och etablera kontakt för att våra nya folkvalda representanter skall veta att vi har en betydande aluminiumindustri i Sverige – inte bara stål och skog.

Vi ser fram mot ett fortsatt givande samarbete med våra medlemmar och hoppas även på en större interaktion mellan medlemmar och branschorganisationen. Vi önskar gärna höra från Er om tankar, idéer eller uppslag till områden där vi kanske behöver vara mer aktiva.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Sanktioner ställer till problem

Det slutade inte med USA’s importtullar på aluminium – som ”vi” trots allt lyckades får anstånd med. Efter det 1 maj vet vi dock inte om undantaget permanentas då eller om verkligheten blir att tullarna införs.

Ovanpå allt detta kom då sanktionerna mot ryska oligarker som har skapat en orosvåg genom hela aluminium-europa. Vår medlem Kubal, som ägs till 100% av ryska Rusal är satt under sanktionerna och kan inte leverera material eller utföra ta emot ekonomiska transaktioner. Detta drabbar våra företag som valsar och strängpressar aluminium då stor del av deras behov tillgodoses av Kubal. Detta blev naturligtvis huvudämnet vid European Alumimiums Spring Meeting i Bryssel i veckan. EAA jobbar hårt med en lösning på problemet, men tar idag en mer ”passiv” roll genom att bevaka utvecklingen, samla fakta och siffror och hålla medlemsländerna informerade.

Vi kan dock inte vänta utan måste börja sätta press på våra politiker att agera. 23 april träffar Svenskt Aluminium representanter från Näringsdepartementet och Utrikes(handels)departementet för att presentera effekterna av USA’s sanktioner som drabbar Rusal och därmed direkt svensk aluminiumindustri.

Jag har stora förhoppningar på detta möte och att vi, tillsammans med EAA och övriga medlemsländers regeringar, skall finna lösningar som gör att vår aluminiumproduktion kan fortsätta utan större störningar.

Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium

Årsmöte, tullar och aktiviteter

Det händer mycket runt vår aluminiumindustri just nu. Viktig branschträff på Hooks Herrgård 16-17 april där vi bland annat skall staka ut vägen framåt. Större delen av vår industri är på plats. Se inbjudan och program nedan.

Det har varit mycket runt USA’s hot om tullar på aluminium och Svenskt Aluminium har varit aktiva. Bl.a. lyckades vi få till ett möte med handelsminister Ann Linde på Hydro i Vetlanda där vi fick möjlighet att föra fram våra medlemmars synpunkter och oro på situationen. Så här långt har USA skjutit upp detaljerna till 1 maj, men det ser ganska ljust ut.

Med ett par undantag påverkas inte våra medlemmar då direktexporten till USA är begränsad från Sverige. Men våra större företag i Sverige kommer påverkas, mest p.g.a. den tekniska kompetens som inte finns i USA och där Sverige ligger långt framme – inte minst inom området kylarväxlarband som tillverkas av Gränges.

Vi kommer dock inte ligga på latsidan utan följa utvecklingen och har bar hjälp och stöd från EAA i Bryssel.

Arbetet med projektet ”MetalKomp” är i full gång med målet att ta fram nytt modernt undervisningsmaterial om aluminium tll gymnasier, högskolor och universitet. Ett viktigt arbete för att säkra kompetensförsörjningen i vår bransch.

Hela vår industri går på högvarv och användandet av aluminium ökar stadigt. Känns bra nu så här i väntan på våren och värmen.

Passar på att önska alla medlemmar en Glad Påsk.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Stora Aluminiumdagarna 16-17 april – Hooks Herrgård

Välkomna till Stora Aluminiumdagen – som nu är Aluminiumdagarna – på vackra Hooks Herrgård 16-17 april.

Som medlem är du välkommen på Svenskt Aluminiums Årsmöte under förmiddagen, som icke medlem kan du anmäla dig till seminarie och nätverkande med svenskt aluminiumindustri.

Intresserad? Hör av dig till; Lars-Inge.arwidson@svensktaluminium.se

Inbjudan Stora Aluminiumdagarna

Program Aluminiumdagarna