2023 – Hur blir det?

2023 fortsätter som 2022 slutade. Ingen lösning på konflikten i Ukraina, inflationen fortsätter stiga och vi ser (tyvärr) marknaden vika något. Vi är helt säkert på väg in i en lågkonjunktur som kan bli långvarig.

Den stora frågan vi arbetat med under hösten var naturligtvis energifrågan och hur de höga elpriserna påverkar vår industri. Vi har haft ett antal möten med representanter för regeringen och framfört vår oro och frustration. Nu kom, efter mycket ”om och men” beskedet att stödet kommer. Men exakt när och hur vet vi i skrivande stund inte. Vi släpper naturligtvis inte denna frågan utan följer utvecklingen och kommer fortsatt ha en dialog med Närings- och Energidepartementet.

Det som talar för vårt material i den situation vi befinner oss i är att behovet av produkter i aluminium helt klart ökar, Inte minst genom elektrifieringen av samhället och bilindustrin. Vårt ständiga arbete med ”den gröna omställningen” gör också vårt material mer attraktivt. I ett europaperspektiv är svenskt aluminium kanske grönast i Europa. Snittet för CO2-ustläpp i Europa är ca 7 kg CO2 per kilo aluminium, I Sverige har vi värden just under 4 kg CO2 per kilo aluminium. Men vi är naturligtvis inte nöjda där. Vi (och flera av våra medlemmar) driver idag ett antal projekt (främst inom programmet Metalliska Material) att ytterligare minska aluminium påverkan på vår miljö avseende CO2, energieffektivisering, återvinning och hantering av restprodukter.

En annan utmaning som kommer vara i fokus är rekrytering av nya medarbetare till vår industri – och kanske framförallt – hur lockar vi unga till metallindustrin. Kompetensförsörjningen till vår industri är ett stort problem idag och det kommer, om inget görs, bli ett än större då färre unga söker sig till tekniska utbildningar och till industrin. Ett annat faktum är att vår industri inte finns i storstäderna (som lockar många unga) utan i landsortskommuner och glesbygd. Vi har ett jobb att göra här. Just nu driver vi två projekt med syfte att öka attraktiviteten för att arbeta i den faktiskt spännande industri som aluminiumindustrin är.

Men låt oss försöka vara positiva. Vi har ett fantastiskt material, ett ökat behov (dock i en vikande konjunktur) och en väldigt kompetent och professionell aluminiumindustri i Sverige.

Ser fram mot att se de ljusa signalerna och ett fortsatt bra samarbete med våra medlemmar.

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Glad Sommar

Tack alla medlemmar och andra aluminiumvänner för en spännande och givande vår och försommar.  Svenskt Aluminium åker nu till Almedalen och ser till att vi ”syns” men även deltar tillsammans med Region Jönköping och Jönköping University i två seminarier under veckan. Om Du råkar befinna dig på Gotland – Välkommen!

Sen tar vi semester!

Önskar alla medlemmar en solig och skön sommar!

//Lars-Inge

Lyckat möte på Aluminiumdagarna

11-12 april bjöd Svenskt Aluminium in till Årsmöte och två Aluminiumdagar på Öjaby Herrgård i Växjö. Stor uppslutning denna gång med närmare 50 deltagare från medlemsföretag och inbjudna gäster.

Årsmötet hölls formellt som sig bör och vi kunde hälsa två nya styrelsemedlemmar välkomna. Ola Manestam, Marknadschef på Stena Aluminium ersätter Fredrik Pettersson som lämnar Stena Aluminium för större uppgifter i Stena Recycling AB, Samt Kristina Forssell, Marknadschef på A-Lackering. Detta är glädjande på (minst) två sätt – dels får vi äntligen kvinnlig representation i styrelsen samtidigt det blir svårt att hitta en mer aluminium-erfaren person bland medlemmarna då Kristina har 10+ år på Sapa, 10+ år på Profilgruppen, ett antal år på Pallco och nu på A-Lackering. Hon kan hela värdekedjan!!! Vi hälsar båda hjärtligt välkomna i styrelsen.

Efter Årsstämman inleddes en seminariedel på temat ”Kompetensförsörjning”. Detta visade sig vara ett ämne som intresserade ALLA medlemsföretagen där man är jobbigt medvetna om hur svårt det är att hitta nya kompetenta medarbetare. Vi hade föreläsare från Riksdagen, Arbetsgivarorganisation, företag (Gränges) och forskning (JU och Jernkontoret) och fick även en ”studentbild” av en relativt nybakad aluminium-medarbetare.

VI har sett startskottet på ett område Svenskt Aluminium kommer fortsätta arbetat med på flera plan,

Nätverkandet är också naturligtvis viktigt på dylika bransch-sammankomster. Mingel och middag under torsdagskvällen där diskussionerna gick höga. God mat tillsammans med högklassig underhållning av John Houdi som gladde med både trolleri och buktaleri. Alla fick sig mer än ett gott skratt.

Nu blickar vi framåt med ny styrelse och nya uppgifter och hoppas på ännu fler deltagare när vi ses vid nästa årsmöte. Men håll utkik – det kommer hända saker i höst också av intresse för alla i Aluminiumbranschen,

 

Lars-Inge Arwidson
VD Svenskt Aluminium

Årsmöte och Aluminiumdagar i Växjö

11-12 april håller Svenskt Aluminium – Aluminiumdagarna i Växjö. Temat denna gång är ”Kompetensförsörjningen till aluminiumindustrin”. Vi vet att det redan idag är svårt att rekrytera nya unga medarbetare till metallindustrin generellt och, vårt fall, till aluminiumindustrin i synnerhet.

Under Aluminiumdagarna belyser vi problemet och lyssnar till intressanta föredragare som berättar om de aktiviteter som pågår för en attraktivare syn på metallindustrin bland unga.

Vill du vara med på Aluminiumdagarna – hör av dig till Lars-Inge.arwidson@svensktaluminium.se

 

Save the date

Boka redan nu in 11-12 april för Årsmöte och Aluminiudagar i Växjö (Öjaby Gård)

God Jul & Gott Nytt År!

2018 lider mot sitt slut och det är dags att summera 2018 som varit fyllt med händelser i aluminiumsverige.
För att börja med det oroliga är det fortfarande i skrivande stund oklart vad som kommer hända med sanktionerna mot Rusal – och därmed också drabba Kubal i Sundsvall. Vi måste ändå tro på ett positivt besked före jul.

2018 har annars varit ett bra år för våra medlemmar och de allra flesta går på högvarv i den högkonjunktur vi har och har fyllda orderböcker.

Den kanske största händelsen under 2018 var att Svenskt Aluminium arbetat fram nytt informations- och undervisningsmaterial för Aluminium – Nya Aluminiumläran och Basfakta om Aluminium. Ett efterlängtat materia för både skolor och företag. Arbetet fortgår in i 2019 med fördjupande material och digitalisering.

En annan viktig händelse är skapandet av Nordic Aluminium Council, ett samarbetsorgan för ett utvecklat samarbete mellan våra nordiska länder.

2018 har även i övrigt varit ett aktivt år med Arbetsmarknadsdagar (karriärsmässor), Elmia Subcontractor, Design S, Aluminiumdagar och näringslivspolitik – inte minst pga tullar och sanktioner från USA’s administration.

Årets vinnare av Stora Aluminiumpriset blev Jönköpings Tekniska Högskola som intensifierar arbetet med forskning och utveckling på aluminium till nytta för våra medlemsföretag.

Om vi blickar framåt kommer 2019 fokusera mycket på kompetensförsörjningsfrågorr (som vi informerat om även tidigare). Att hitta kompetenta medarbetare till vår industri och öka attraktiviteten för att arbeta inom metallindustrin blir en prioriterad fråga för Svenskt Aluminium 2019

Boka in 11-12 april för Aluminiumdagarna i Växjö där både medlemmar och övriga är välkomna.

Till sist (igen) – Ha en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

Det lackar mot Jul!

Elmia Subcontractor var bra för Svenskt Aluminium där vi både knöt nya kontakter och träffade ”gamla”. Också årt seminarium – Valet av Material – var både välbesökt och lyckat. Ett 50-tal deltagare fick lyssna till flera intressanta föreläsare om materialval generellt, och aluminium i synnerhet.

Det går mot slutet av 2018 och vad vi framförallt hoppas på just nu är positiva besked vad gäller USA att lyfta sanktionerna mot Rusal som orättfärdigt drabbar Kubal. Det finns vissa signaler som tyder på att det går åt rätt håll.

För Svenskt Aluminium är siktet framåt inställt på några saker:

  • Nya Aluminiumläran och Basfakta om aluminium är klara och ute på remiss. Vi räknar med att de skall finnas klara för beställning under Q1 2019.
  • Kompetensförsörjning – Det börjar bli allmänt känt att det blir allt svårare att rekrytera välutbildad personal till vår industri. Svenskt Aluminium deltar i ett antal projekt tillsammans med Jernkontoret för att öka attraktiviteten för aluminiumbranschen samtidigt som vi intensifierar vårt informationsarbete mot skolorna genom deltagande på arbetsmarknadsdagar (KTH, Jönköping Univiersitet och Linköpings Universitiet närmaste tiden). Ett otroligt viktigt arbete där vi hoppas på våra medlemmars stöd.
  • Ytklassprojektet – som vi tyvärr fick avslag på ifrån Vinnova. Men vi ger oss inte. Vi arbetar på alternativ finansiering och tror oss ha en lösning i början av 2019.

Om detta blir mitt sista blogginlägg för i år vet jag inte än. Om så skulle vara fallet passar jag på att önska alla medlemmar (och tillkommande medlemmar) en rikigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Stockholm i november 2018

Lars-Inge Arwidson

Missa inte vårt Seminarie på Elmia Subcontractor

Nu är det höst!

Och höstens stora händelse för Svenskt Aluminium är vår satsning på Elmia Subcontractor 2018 i Jönköping. Vi har lyckats samla aluminiumanvändare (slutanvändare) och experter till ett seminarie den 15 november. Dessutom får vi en information från European Aluminium om situationen med tullar och sanktioner riktat mot stål och aluminium och som har skapat oro i aluminiumsverige.

Svenskt Aluminium tar också tillfället att presentera en helt ny utgåvan av ”Aluminiumläran” – en efterlängtad uppfräschning av sin egen föregångare som kommer bli ett användbart material för såväl skolor som aluminiumföretag och deras kunder. Deltagare kommer att erhålla en första exklusiv utgåva.

Du anmäler dig enkelt på www.svensktaluminium.se/events. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkomna

Lars-Inge Arwidson, VD Svenskt Aluminium

Höst – och nya utmaningar

Välkomna tillbaka efter en, förhoppningsvis, skön och inte minst varm sommar.

Hösten för Svenskt Aluminium blir spännande. Vår stora aktivitet i höst blir Elmia Subcontractor där vi planerar en ”Aluminiumdag” men intressanta föreläsare om materialval generellt och aluminium i synnerhet. Håll utkik efter en inbjudan till den 15 november på vår hemsida eller på Elmias information.

Arbetet med nya Aluminiumläran pågår och vi skall ha en första enklare utgåva klar under hösten för att sedan gå vidare med mer avancerat modernt utbildningsmaterial till högskolor och universitet.

Donald Trump är fortfarande ett orosmoment i vår bransch. 23 oktober vet vi hur USA ställer sig till fortsatta sanktioner och vad som händer med tullarna på aluminium. Vi har dock dialog med Närings- och Utrikeshandelsdepartementet i frågan.  Nu stundar i och för sig ett val, och det kan betyda att de kontakter vi byggt upp – och faktiskt fått aluminium på regeringens agenda som en viktig industri för Sverige – måste förnyas och breddas.

Vi kommer också i höst försöka utveckla vårt samarbete med våra nordiska grannar. Svensk aluminiumindustri är förhållandevis liten i ett europeiskt sammanhang och vi kan bli starkare i norden genom ett tätare samarbete över våra landsgränser. Något som gynnar hela branschen.

Samarbetet med Jernkontoret i sökandet efter finansiering av intressanta projekt fortgår likväl som samarbetet med Gjuteriföreningen för att bjuda in också aluminiumgjutarna till närmare samarbete.

Konjunkturen är fortfarande stark och våra medlemmar har fulla orderböcker vilket naturligtvis är glädjande. Men det finns orosmoln i form av tullar, sanktioner, situationen i Turkiet och hotet om kinesiskt inflöde av aluminium till Europa.

Sensommar kan också vara härlig, och än har inte mörkret kommit – i någon bemärkelse.

Bästa hälsningar

Lars-Inge Arwidson

VD Svenskt Aluminium

 

Ha en skön Sommar!

Sommar och semestrar närmar sig och det börjar bli dags att summera våren och försommaren. Det har varit ett spännande halvår där vi kommit igång med ett antal spännande projekt – allt för branschens bästa.

Det ”stördes” dock en hel del av Trumps påhitt med tullar på aluminium och sanktioner mot ryska oligarker. Handelskriget ser ut att eskalera, så det är inte över än. Största hotet med dessa handelsåtgärder blir dock hur kinesisk import till Europa kommer påverka vår industri. Detta blir något att jobba med under hösten.

Men nu tar vi sommar och jag vill passa på att önska alla medlemmar en riktigt skön och avkopplande ledighet.

Nya tag i höst!

Trevlig Sommar!

//Lars-Inge